Het ministerie van Financiën en de Stichting (Gelijk)waardig Herstel gaan vandaag van start met een alternatieve route voor versnelde afhandeling van aanvullende schade van toeslagenouders. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe schaderoute is samengewerkt met ouders en onafhankelijke letselschade experts. De route biedt ouders eigen regie en werkt op basis van een schadekader met vaste bedragen.

Forfaitaire bedragen, gebaseerd op de letselschadepraktijk
Staatssecretaris De Vries (Toeslagen) in een Kamerbrief: “De alternatieve schaderoute is sneller en grofmaziger en geeft de ouder meer regie. Vergoeding van aanvullende werkelijk schade vindt plaats via een schadekader met forfaitaire bedragen per schadepost. Dit schadekader is gebaseerd op de letselschadepraktijk, vastgesteld in samenspraak met een groep gedupeerde ouders en gevalideerd door onafhankelijke experts. Daarbij zijn de eisen voor het aannemelijk maken van causaliteit verlaagd ten opzichte van de maatwerkroute via CWS: het verhaal van de ouder staat centraal en alleen waar nodig wordt een nadere onderbouwing gevraagd. De alternatieve route wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst (VSO) met finale kwijting.”

De alternatieve schaderoute is bedoeld voor gedupeerde ouders die na de integrale beoordeling nog aanvullende schade hebben. Tot nu toe kunnen zij daarvoor alleen terecht bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) die een precieze, individuele schadeberekening maakt. Veel ouders hebben echter aangegeven graag meer eigen regie te willen hebben op het proces van schadeafhandeling. Daarom komt er nu deze alternatieve route naast de CWS route.

Geen hoge eisen aan causaliteit
Een ouder kiest er zelf voor of deze route past en houdt steeds de regie. Het eigen verhaal is leidend en wordt samen met een onafhankelijke schrijver opgesteld. Op basis daarvan worden de schadeposten vastgesteld. Er worden geen hoge eisen gesteld aan de causaliteit van de opgevoerde schade, alleen waar nodig wordt een nadere onderbouwing gevraagd. De alternatieve route wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst.

Toeslagenaffaire
De toeslagenaffaire draait om onterechte verdenkingen van fraude met toeslagen en een streng terugvorderingsbeleid van de Belastingdienst. Hoewel de problematiek al speelde vanaf 2004, kreeg deze pas vanaf 2017 de aandacht die het verdiende. Volgens onderzoeken was er in sommige gevallen sprake van institutioneel racisme, vooringenomenheid en schending van de grondbeginselen van de rechtsstaat. In de periode van 2004 tot 2019 ging het naar schatting om 26.000 ouders met 70.000 kinderen. Veel gedupeerde ouders raakten in de schulden, die in sommige gevallen opliepen tot tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s. Sommige van de gedupeerden kregen hierdoor te maken met grootschalige ontwrichting van hun leven door onder meer verlies van baan of huis, uithuisplaatsing van kinderen, en/of psychische problemen.