Er ontbreekt regie in de ondergrond. De winning van drinkwater en aardwarmte kunnen daardoor met elkaar in conflict raken, schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport dat donderdagmorgen naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ook is er te weinig aandacht voor het voorkomen van verontreinigingen en er is geen garantie dat vervuilde drinkwaterlagen worden gezuiverd. Dat schrijft dagblad Trouw.

Lees het artikel in Trouw.

De minister van economische zaken en de minister van infrastructuur en waterstaat erkennen in een eerste reactie de noodzaak van een aanpassing in het beleid, maar ze herkennen niet dat er spanning kan ontstaan tussen het belang van geothermie en dat van de drinkwatervoorziening. Ze zien de urgentie van het probleem onvoldoende in, reageert de Rekenkamer, en “gaan daarmee voorbij aan problemen die zich in de praktijk voordoen”.

Onbekend is of er al verontreiniging in het grondwater tot de drinkwatervoorraad is doorgedrongen. Wel zijn vorig jaar drie boorputten langdurig stilgelegd in verband met mogelijke lekkages. De Rekenkamer adviseert de minister van economische zaken de zogeheten ‘preventieladder drinkwater’ volledig uit te werken in het geothermiebeleid. De ladder heeft vier treden; voorkomen dat verontreiniging bij de bron in het milieu terechtkomt, voorkomen dat verontreinigingen in de bodem ontstaan, voorkomen dat ze het drinkwater bereiken en als dat gebeurt de drinkwatervoorraad zuiveren. De laatste drie treden krijgen nu nog te weinig aandacht, oordeelt de Rekenkamer.

(Bron: Trouw)