In de Tweede Kamer vindt woensdag 13 februari 2019 het Algemeen Overleg over het Slachtofferbeleid plaats.

Voor Slachtofferhulp Nederland een mooi moment om aandacht te vragen voor een aantal speerpunten zoals ondersteuning aan achterblijvers van vermiste personen, het ketenbreed informatieportaal en het wegnemen van knelpunten bij de bejegening van slachtoffers.

Lees hier de volledige brief van Slachtofferhulp Nederland aan de minister en de Tweede Kamercommisie van Justitie en Veiligheid.

(Bron: Slachtofferhulp Nederland)