In het commissiedebat vorige week over slachtofferbeleid in de Tweede Kamer pleitten diverse partijen bij minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) voor een verruiming van de kring van gerechtigden van affectieschade. Dat broers en zussen van slachtoffers geen recht hebben op affectieschade is een knelpunt, vinden de partijen. De minister verwees naar de evaluatie van de Wet affectieschade van volgend jaar, maar daar willen veel Kamerleden niet op wachten.

Anne Kuik (CDA) gaf in het commissiedebat Slachtofferbeleid aan dat uit gesprekken met slachtoffers van de MH17-zaak als knelpunt naar voren was gekomen dat affectieschade niet van toepassing is voor broers en zussen, terwijl de impact van de ramp ook voor hen enorm is. Ulysse Ellian (VVD) noemde het ronduit onrechtvaardig dat een broer of zus geen aanspraak kan maken op enige vorm van immateriële schadevergoeding, omdat hun band met het slachtoffer niet indringend genoeg zou zijn: “Ik kan u verzekeren dat als mij iets overkomt, mijn zusje daar enorm veel schade, hinder en leed van zal ondervinden”.

Minister Weerwind verwees in zijn antwoord naar de Wet affectieschade, die in 2024 zal worden geëvalueerd: “Juist de kring van gerechtigden is een belangrijk onderdeel van de wet. Ik ga die ook betrekken bij die evaluatie. Ik wil hier ook de Stichting Vliegramp MH17 bij betrekken. Maar ik ga nu niet vooruitlopen op de evaluatie”.

Rondetafel
Ellian wil niet wachten op de evaluatie. “Ik zou hierover graag een rondetafel-bijeenkomst willen organiseren, waar de oplossingsrichting volgens mij al heel goed geschetst kan worden. Ik denk dat het helpt als een aantal deskundigen hier hun visie geven, iemand als professor Akkermans bijvoorbeeld”. De overige commissieleden, als ook de minister, steunen het initiatief.