Vandaag heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag, van minister Grapperhaus. Met de aanscherping van deze wet kunnen bestuurders die onaanvaardbare risico’s nemen in het verkeer, straks zwaarder worden bestraft. Zodra ook de Eerste Kamer goedkeuring geeft, kan deze wet hopelijk per 1 januari 2020 in werking treden. Hiermee kan meer recht worden gedaan aan het enorme leed van verkeersslachtoffers en nabestaanden.

Roekeloos rijgedrag wordt door de rechter vrijwel nooit bewezen verklaard
Iemand die onder invloed van alcohol en met een snelheid van 120 km per uur over een landweggetje scheurt, vertoont roekeloos rijgedrag. Hier is iedereen het over eens, zou je zeggen. Toch ligt de maatschappelijke betekenis en de juridische interpretatie van het begrip ‘roekeloosheid’ nog mijlenver uit elkaar. Hier komt met deze nieuwe wet hopelijk snel verandering in.

Nieuwe wet zorgt voor duidelijkere omschrijving van het begrip roekeloosheid
I
n de nieuwe wet is het begrip ‘roekeloosheid’, aan de hand van verschillende gedragingen, op ons verzoek duidelijker omschreven. Hiermee kan het interpretatieverschil worden verkleind en de mogelijkheid worden vergroot om roekeloze rijders te vervolgen. Bovendien kan hiermee straks ook zeer gevaarlijk rijgedrag, waarbij er geen slachtoffers zijn gemaakt, zwaarder worden bestraft. Dit werkt ook door in hogere straffen voor veelplegers in het verkeer.