De Tweede kamer wil dat de regering het Dordtse bedrijf Chemours aansprakelijk stelt voor de schade door verontreiniging van de omgeving met PFOA, GenX-stoffen en andere PFAS. De kamer nam dinsdag een motie daartoe van SP en PvdD aan.

Het voorstel borduurt voort op de uitspraak in een rechtszaak die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hadden aangespannen tegen Chemours. De rechter oordeelde eind september dat het bedrijf aansprakelijk is voor milieuschade door PFAS. Daardoor is de weg naar een schadevergoedingsprocedure voor deze gemeenten nu vrij.

Het aangenomen voorstel in de Tweede Kamer zorgt er nu voor dat Chemours niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook landelijk moet opdraaien voor de kosten die zijn gemaakt vanwege PFAS-vervuiling door het bedrijf. SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Dit is een doorbraak in de aanpak van grote vervuilers. Niet langer bepalen, maar betalen. Meer stappen zijn hard nodig. Zo pleiten wij ook voor een gezondheidsonderzoek voor omwonenden, strengere milieuwetgeving, strenger toezicht en hogere boetes.”

PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet voorkomen in het milieu en schadelijke effecten hebben voor mensen en dieren. PFAS stoffen worden niet of nauwelijks afgebroken en stapelen zich op. Het is dus belangrijk om te voorkomen dat PFAS stoffen in het milieu terecht komen. In dit kader is er ook nog een ander voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen. Door die motie krijgen gemeenten en provincies meer instrumenten om maatregelen te kunnen nemen tegen bedrijven. Zo wordt de gezondheid van omwonenden en werknemers beter beschermd.

Gezondheidsonderzoek
Overigens dienden de twee kamerleden ook een motie in waarin ze vragen om een breed gezondheidsonderzoek onder omwonenden en medewerkers van Chemours. Daarover wordt waarschijnlijk binnen enkele weken gestemd.