Vakbonden FNV en CNV hebben dinsdag een dagvaarding voor een kort geding naar de Nederlandse Staat gestuurd. Zij eisen dat de overheid zorgmedewerkers die vanwege de ziekte long-covid arbeidsongeschikt zijn geraakt op korte termijn financieel compenseert. De bonden: “de overheid weigert tot op heden hulp te bieden om de urgente financiële nood die bij deze zorgmedewerkers is ontstaan, weg te nemen”.

FNV en CNV vinden dat de Staat onrechtmatig handelt en eisen via een kort geding een voorschot van 22.839 euro per slachtoffer. De Staat moet binnen vier weken een instantie aanwijzen die de uitvoering hiervan op zich zal nemen.

Onvoldoende maatregelen
Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “Zorgpersoneel moest tijdens de coronapandemie doorwerken, terwijl er niet voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar waren, omdat de Staat niet voldoende was voorbereid op een pandemie. Later bleek dat de Staat al voor de uitbraak herhaaldelijk was gewaarschuwd, maar te laat en niet voldoende maatregelen trof. Ook werd een notitie van het RIVM over onvoldoende beschermingsmiddelen én een groot risico op besmetting voor zorgmedewerkers, niet gedeeld met de ziekenhuizen.”

De Staat voldeed niet aan zorgplicht
Gaby Perin-Gopie, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: “Bovendien werden de RIVM-richtlijnen continu aangepast, en waren die regelmatig in strijd met bestaande richtlijnen en internationale verdragen. De schaarste van schorten, mond-neusmaskers en spatschermen werden leidend in de uitgevaardigde richtlijnen en niet de veiligheid en gezondheid van zorgpersoneel, zoals vastgelegd in de Arbowetgeving. FNV en CNV zijn van mening dat de Staat daarmee in strijd met het voorzorgsbeginsel heeft gehandeld. De Staat heeft niet voldaan aan haar zorgplicht om de levens en gezondheid van de zorgmedewerkers voldoende te beschermen. En dat terwijl zorgmedewerkers wel verplicht door moesten werken.”

Duizenden gedupeerden
Duizenden zorgmedewerkers zijn tijdens de uitvoering van hun werk besmet geraakt met het coronavirus, een flinke groep hield daar long-covid aan over. Door hun ziekte konden zij hun oude werk niet meer uitvoeren. Inmiddels zijn ongeveer 1.000 zorgmedewerkers hierdoor arbeidsongeschikt geraakt en ontslagen. Door het verlies aan inkomsten komt een steeds groter deel van hen in acute financiële problemen. Doordat ook de kosten voor hun revalidatietraject vaak maar tijdelijk vergoed worden, stoppen ze daarmee en is er nog minder zicht op herstel. FNV en CNV vinden dat de overheid niet alleen moreel, maar ook juridisch verplicht is deze zorgmedewerkers op korte termijn financieel tegemoet te komen.

Bedrag overeenkomstig tegemoetkoming andere beroepsziekten
Om in ieder geval de komende tijd hun financiële nood te kunnen overbruggen, vorderen de bonden per gedupeerde een voorschot van € 22.839,- voor  vergoeding van de door hen geleden schade. Dit bedrag komt overeen met de financiële regeling bij andere beroepsziekten, zoals bij mesothelioom (asbestkanker), OPS (Schildersziekte) en stoffengerelateerde beroepsziekten. Zowel COVID-19 als long-covid zijn beide erkende beroepsziekten.

Mocht de rechter op dit moment nog geen schadevergoeding toekennen, dan vragen FNV en CNV de rechter de Staat te dwingen opnieuw met de bonden in overleg te treden. Om zo snel mogelijk tot een goede regeling te komen, die aan de voorwaarden van de vakbonden voldoet.

De dagvaarding is hier te lezen.