De vraag naar huishoudelijke hulp bij gemeenten is de laatste jaren toegenomen, wat in diverse gemeenten heeft geleid tot tekorten op het Wmo-budget. De toenemende vergrijzing is één van de oorzaken, maar ook de invoering van een vaste, inkomensonafhankelijke eigen bijdrage, het Wmo-abonnementstarief. Gemeenten proberen op verschillende manieren de vraag naar huishoudelijke hulp af te remmen. Daarover schrijft Binnenlands Bestuur.

Veel gemeenten hebben financiële tekorten op hun Wmo-budget en proberen op verschillende manieren de vraag naar huishoudelijke hulp af te remmen. Sommige gemeenten doen dat bijvoorbeeld door tóch het inkomen bij een aanvraag van huishoudelijke hulp mee te wegen, ondanks de invoering van het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief. Dit wordt gezien als een noodzaak om de voorziening uitvoerbaar en betaalbaar te houden.

Andere gemeenten kiezen voor andere wegen, bijvoorbeeld door een moreel appel te doen om af te zien van hulp als de inwoner de hulp zelf kan betalen. De gemeente Stichtse Vecht is daarvan een voorbeeld. In een brief aan inwoners die al huishoudelijke hulp hebben, wordt gevraagd of hun hulp minder vaak kan langskomen, bijvoorbeeld in plaats van iedere week, eens in de twee weken. “Zo zorgt u ervoor dat uw hulp meer mensen kan helpen”, aldus de brief van de gemeente.

De wachtlijst voor huishoudelijke hulp in Stichtse Vecht is sinds september aan het oplopen en de aanbieders verwachten niet dat dit op korte termijn zal veranderen. “We hebben besloten een brief te sturen naar inwoners met huishoudelijke hulp waarin wij hen vragen met ons mee te denken over oplossingen,” zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Binnenlands Bestuur. “Er moet namelijk wat gebeuren om vraag naar en aanbod van huishoudelijke hulp meer bij elkaar te brengen”. Op de vraag of het een onsje minder kan, wordt zowel positief als negatief gereageerd. “Het is niet verplicht om mee te werken”, benadrukt de woordvoerder.

De inwoners wordt ook gevraagd of familie of vrienden af en toe de handen uit de mouwen kunnen steken. Die vraag krijgen ook inwoners die voor het eerst een aanvraag doen. Wordt dan gekeken welke (tijdelijke) andere oplossingen er zijn om het huis schoon te houden. “We halen alles uit de kast om de ondersteuning die nodig is te kunnen blijven geven”, aldus de woordvoerder. “Daar waar familie en vrienden, vrijwilligers en buurtbewoners bereid zijn om anderen te helpen, moeten we dat zeker faciliteren en ondersteunen.”

(Bron: Binnenlands Bestuur)