Nog steeds moeten veteranen met letselschade jaren wachten voordat zij een schadevergoeding ontvangen. Dit terwijl de Veteranenombudsman Reinier van Zutphen begin 2021 de situatie al aankaartte bij het Ministerie van Defensie: “Kwetsbare veteranen hebben het gevoel verstrikt te zitten in een ondoorzichtige procedure die jarenlang kan duren.”

Veteranen hebben recht op een schadevergoeding, als ze door hun uitzending psychisch of lichamelijk letsel hebben opgelopen. Ze kunnen de geleden schade verhalen bij het Ministerie van Defensie. Dit gebeurt via de zogenaamde Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS). Al in 2021 constateerde de Veteranenombudsman dat de schadeafhandeling veel te lang duurt. Defensie liet toen weten aan de slag te gaan met de aanbevelingen en kwam zelf ook met verbeteringen. Toch blijven de klachten aanhouden.

Stress in plaats van zekerheid
De jarenlange onzekerheid geeft veel stress. Dat kan enorm belastend voor veteranen die zich al in een kwetsbare positie bevinden. Sommige veteranen hebben op het moment van aanvraag al financiële problemen als gevolg van opgelopen letsel. “De regeling is bedoeld om rust en zekerheid te bieden voor de toekomst. Voor de veteraan zelf en zijn omgeving. We zien in de praktijk dat de lange behandelduur en het ingewikkelde proces een tegenovergesteld effect hebben.”

Nieuw onderzoek
De Veteranenombudsman kondigt nu een nieuw onderzoek aan. De stroom aan veteranen die zich bij de ombudsman meldt met klachten over de procedure is sinds 2021 namelijk onveranderd. Van Zutphen wil te weten komen of zijn eerdere aanbevelingen en de toezeggingen van Defensie zelf, nu daadwerkelijk zijn opgevolgd. En wat de veteraan hier in de praktijk van merkt. De ombudsman werkt hiervoor samen met de Algemene Rekenkamer. De resultaten van beide onderzoeken worden einde van dit jaar gelijktijdig gepubliceerd.