Paul van Buitenen, die in het onderzoek naar de vuurwerkramp zegt op nieuwe onthullingen te zijn gestuit, dreigt de namen van betrokkenen bekend te zullen maken. Daarbij heeft hij de overheid een ultimatum gesteld tot maandag 6 januari. Als er niets met zijn ruim 1.400 pagina’s tellende rapport wordt gedaan, gaat hij vanaf die datum iedere dag een nieuwe naam van een betrokkene onthullen. “Vanaf die datum gaat het spel op de wagen.”

Paul van Buitenen heeft in oktober aangifte gedaan tegen de Nederlandse staat en de gemeente Enschede. De ‘klokkenluider’ komt na uitputtend onderzoek namelijk tot de conclusie dat zowel de landelijke als lokale autoriteiten niet alleen medeverantwoordelijk zijn voor de ramp, maar dat ze er bovendien alles aan gedaan hebben om de zaak in de doofpot te stoppen. Van Buitenen zegt nieuwe ontdekkingen te hebben gedaan die zijn theorie ondersteunen.

Onder de pet
De overheid zou dit eigen falen onder de pet hebben gehouden uit angst voor torenhoge schadeclaims. Van Buitenen vindt dat daardoor de verkeerde personen zijn gestraft.

Op muur gestuit
Van Buitenen zegt de afgelopen tijd op een muur te zijn gestuit. “Bijna overal ving ik bot. Politie, Openbaar Ministerie, het brandweerinstituut, de gemeenteraad Enschede, de Tweede Kamer. Niemand had zin om mijn ontdekkingen te bekijken. Na het vaste patroon van wegkijken, ontkennen en belangstelling veinzen, schreef men aan mij brieven en rapportages die ‘aantoonden’ dat ik het verkeerd zag”, aldus Van Buitenen in een verklaring. “Alleen dankzij de steun van drie Kamerleden – Van Raak, Van der Staaij en Krol – is het dossier van de Vuurwerkramp nog in leven.”

Volgens Van Buitenen houdt de overheid zich intussen stil. “Politie en OM reageerden niet op gedetailleerde presentaties die ik gaf.”

‘De tijd dringt’
De onderzoeker wijst erop dat wat hem betreft de tijd dringt. “Op 13 mei 2020 is het twintig jaar geleden dat de ramp plaatsvond. Langer afwachten is nu niet meer verantwoord: de ontdekkingen moeten wereldkundig worden. Ik word nu gedwongen om man en paard te gaan noemen.”

Van Buitenen zegt vanaf maandag 6 januari iedere dag namen bekend te zullen maken van één of meerdere personen, die betrokken waren bij de ramp en de opsporing. “Ik blijf dit doen totdat de overheid gepaste opvolging geeft.”

Zoektocht naar waarheid
Mocht daar geen gehoor aan worden gegeven, dan wordt rond 13 mei 2020 het gehele 1.400 pagina’s tellende rapport openbaar gemaakt. Volgens Van Buitenen gebeurt dat in een tachtig minuten durende tv-reportage over de “zoektocht naar de waarheid”, zoals Van Buitenen dat noemt.

(Bron: RTV Oost)