De Tweede Kamer moet de ‘Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie’, die woensdag in de Tweede Kamer wordt behandeld, ongewijzigd aannemen. Dat vinden de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de ANWB. De wet is “een belangrijke verbetering van consumentenbelangen in collectieve acties, zoals we die kennen van woekerpolissen en kartelafspraken”.

Met de nieuwe wet kunnen representatieve belangenorganisaties en claimstichtingen namens een groep gedupeerden een collectieve schadevergoeding eisen. De rechter kan dan één vertegenwoordiger voor consumentenbelangen aanwijzen en in zijn uitspraak direct een schadevergoeding vaststellen.

Nu kunnen consumentenorganisaties al wel een collectieve rechtszaak voeren, maar bij een voor hen gunstige uitspraak zullen de gedupeerden alsnog een schikking moeten treffen over een schadevergoeding.

Loopt dat op niets uit, dan zijn zij gedwongen om alsnog individueel naar de rechter te stappen. Dit maakt procedures duur, tijdrovend en gecompliceerd waardoor veel mensen er uiteindelijk vanaf zien. Hierdoor krijgen zij uiteindelijk geen compensatie. Volgens het nieuwe wetsvoorstel bepaalt de rechter in de procedure zelf wat een gepaste schadevergoeding is.

(Bron: VVP)