Vorige week heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) de 10.000ste melding ontvangen van iemand die door het in aanraking komen met asbest ernstig ziek is geworden. Jan Warning (directeur IAS): “Dit is een treurige mijlpaal. Het tekent het enorme drama als gevolg van het asbestgebruik in de tweede helft van de vorige eeuw.”

Meer nieuwe gevallen in 2018
In 2018 ontving het IAS 675 verzoeken om als bemiddelaar op te treden bij het verkrijgen van een schadevergoeding, zo blijkt uit het woensdag gepubliceerde jaarverslag. Dit is het hoogste aantal nieuwe gevallen sinds 2014, toen de schadevergoedingsregeling behalve voor slachtoffers met mesothelioom ook voor patiënten met asbestose van kracht werd. Naar verwachting zullen tot 2035 nog ongeveer 8.000 mensen overlijden aan asbestgerelateerde ziekten. Van het aantal ingediende verzoeken kwamen er uiteindelijk 287 in aanmerking voor bemiddeling met een nog bestaande werkgever of diens verzekeraar. In 156 gevallen resulteerde dit in een volledige schadevergoeding. En 539 slachtoffers ontvingen een tegemoetkoming van de overheid.

Geringe blootstelling
Niet alle asbestslachtoffers hebben gewerkt in een typisch asbestberoep of zijn in het verleden intensief blootgesteld aan asbest. In 2018 waren er 146 gevallen van ziekte waarbij blootstelling als werknemer niet kon worden vastgesteld.

Het IAS is in 2000 opgericht om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te bekorten. De samenleving geeft hiermee erkenning aan het leed dat asbestslachtoffers is aangedaan. Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over een tegemoetkoming van de overheid. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen het slachtoffer en zijn (ex) werkgever of diens verzekeraar over een volledige schadevergoeding.

(Bron: VVP)