Bij slachterij Vion in Groenlo zijn 147 van alle 657 medewerkers besmet met het coronavirus. Dat meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bij een  steekproef eerder deze week werden 45 van de 212 medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo positief getest. Het slachthuis werd direct gesloten. De GGD Noord- en Oost-Gelderland besloot om ook de overige medewerkers te testen en bron- en contactonderzoek te verrichten. Uit dit onderzoek blijkt nu dat ruim 1 op de 5 medewerkers is besmet. 

Het grootste deel van de besmettingen is vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen (79). De overige 68 positief geteste personen wonen in Nederland. 

Ultimatum
Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, heeft Vion een ultimatum gesteld. Hij geeft het bedrijf 48 uur om 25 medewerkers die niet op de testlocatie verschenen en dus nog niet zijn getest op het coronavirus, alsnog te laten testen. Heerts wil ook de ontbrekende gegevens van vijf medewerkers snel hebben, meldt hij. Doordat contactgegevens ontbreken of niet kloppen, kan de GGD niet goed een bron- en contactonderzoek doen bij de besmette personen. Verder moet Vion laten zien welke medewerkers op andere locaties werken in de regio. Heerts vraagt Vion en de uitzendbureaus verder ‘dringend’ om huisvesting van de medewerkers ‘op humane wijze’ te regelen, zodat die op een veilige manier in quarantaine kunnen.

Heerts noemt het aantal besmettingen ‘zeer zorgelijk’. Hij kondigt steekproeven aan. “Andere grote slachterijen in onze veiligheidsregio vraag ik alvast om zich ook voor te bereiden op preventieve steekproefsgewijze testen van de GGD. Zij moeten hiervoor hun administratie op orde hebben.”

Eerder maakte de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bekend dat, naar aanleiding van de resultaten van de steekproef, alle medewerkers van het bedrijf voor 14 dagen in thuisquarantaine moeten. Bij positief geteste medewerkers, geldt dit ook voor hun huisgenoten. De Duitse en Nederlandse overheid werken samen om de verspreiding van het coronavirus in de grensregio zoveel mogelijk in te dammen. Daarnaast zal de Veiligheidsregio op korte termijn aanvullende maatregelen bekendmaken. 

Eerder deze maand werden al 28 medewerkers van een Vion-vestiging in Scherpenzeel positief op het coronavirus getest en op een schip in isolatie geplaatst.

Grensverkeer
In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werden eerder deze maand coronabesmettingen vastgesteld in een vleesverwerkingsbedrijf, ook in Nederland zijn besmettingen geconstateerd in deze sector. Van de productielocatie in de Achterhoek woont een groot deel van de medewerkers in Duitsland. Daarbij is er veel verkeer van personeel in de grensregio tussen Duitsland en Nederland. Dat was aanleiding om aanvankelijk op deze locatie een steekproef uit te voeren.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt de slachthuizen in een brief de coronarichtlijnen dringend op te volgen om besmettingen te voorkomen. “Deze maatregelen zijn noodzakelijk om iedereen die in de slachterijen werkt te beschermen’’, aldus de warenautoriteit in de brief die ook is ondertekend door de Inspectie SZW. 

Niet optimistisch
De NVWA heeft in de afgelopen weken een rondgang langs enkele slachthuizen gemaakt om het veilig werken voor de NVWA-dierenartsen te waarborgen. “Deze rondgang, alsmede de uitkomst van GGD-onderzoek stemt niet overal optimistisch. Nog te vaak zijn er voorschriften die niet worden gevolgd. Dat moet op de kortst mogelijke termijn veranderen.’’ Als voorbeelden noemt de voedselwaakhond bedrijven die geen gevolg geven aan de 1,5 meter, de hygiëne die soms te wensen overlaat en te krappe gangpaden. 

De NVWA sluit niet uit extra maatregelen te nemen als de richtlijnen niet beter worden uitgevoerd. “Wij wijzen u nogmaals uitdrukkelijk op uw verantwoordelijkheid als werkgever voor de gezondheid van uw medewerkers en op de ernstige consequenties die nalatigheid kan hebben voor de gehele keten.’’

Reactie Vion
Vion-baas Ronald Lotgerink reageert geschrokken op de uitkomsten van het GGD-onderzoek. “Wij zijn geschrokken maar ook verrast dat 22 procent van onze medewerkers in Groenlo besmet zijn. De gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers zijn prioriteit nummer één. De schrik zit er in, omdat dit de eerste keer is dat er is getest onder een groep mensen die vrij is van gezondheidsklachten. En dan blijken 147 mensen uit deze groep zonder klachten het virus te hebben. Wij kennen de oorzaken nog niet waarom bij ons vleesbedrijf in Groenlo deze besmettingsgraad is.’’

De ceo van Vion meldt dat zijn mensen zich strikt aan de voorschriften houden. “Nu de besmettingsgraad boven verwachting van de experts ligt, zullen we in overleg met organisaties als RIVM, GGD en NVWA aanvullende maatregelen nemen. Daarover zijn we steeds in gesprek.’’ Naar aanleiding van deze testresultaten zal Vion volgens Lotgerink ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, de GGD en de NVWA benaderen met de vraag onder welke voorwaarden er bij deze vestiging in Groenlo weer kan worden doorgewerkt. 

“Daarbij zal Vion nadrukkelijk alle tot nu toe genomen maatregelen onder de loep nemen en verbeteringen doorvoeren als daar aanleiding voor is en binnen de mogelijkheden die het bedrijf heeft. Dit betreft de werkomgeving, de woonsituatie van de werknemers alsook het vervoer naar de vestiging.’’

(Bron: AD)