De viering van Oud en Nieuw zorgt traditioneel voor teveel letsel, schade en overlast. Achmea schaarde zich in 2016 als eerste en tot nu toe enige verzekeraar achter het Nationaal Vuurwerkmanifest. Twee jaar later steunt Achmea nog steeds de brede maatschappelijke oproep om vuurwerk alleen te laten afsteken door professionals.

“Het onderwerp gaat ons aan het hart en past bij ons als maatschappelijk betrokken verzekeraar. Bij elke jaarwisseling overlijdt in ons land gemiddeld één persoon door vuurwerk en worden honderden mensen getroffen. Denk aan kinderen en volwassenen met letsel aan handen, benen en ogen. Of aan afgebrande auto’s, huizen en bedrijfspanden. Met alle trieste gevolgen van dien. Vanzelfsprekend helpen wij onze klanten die worden getroffen door vuurwerk, maar liever nog willen we persoonlijk leed en schade voorkomen.”

Landelijke aanpak noodzakelijk
De huidige maatregelen, onder andere van gemeenten, leiden volgens Achmea helaas (nog) niet tot een structurele daling van slachtoffers, incidenten en schade. “Daarom is Achmea voorstander van professionele shows, waarbij iedereen veilig en ontspannen kan genieten van vuurwerk. Dat past bij Achmea als maatschappelijk betrokken verzekeraar en bij onze ambitie om de samenleving gezonder, veiliger en toekomstbestendig te maken. Achmea helpt mensen verantwoord om te gaan met risico’s, ook als het gaat om vuurwerk.”

Tjeerd de Faber, oogarts en mede-initiatiefnemer van het Vuurwerkmanifest, ziet ieder jaar veel slachtoffers. “Mijn hele carrière werk ik hard om het zicht van mensen te verbeteren, al is het maar met één procent. Eén klap van een stuk vuurwerk kan al zorgen voor onherstelbare schade aan het oog. Oud en Nieuw moet een feestje zijn, een blind oog is dat zeker niet! Meer aandacht hiervoor blijft nodig en wij zijn dan ook ontzettend blij dat Achmea het Vuurwerkmanifest onverminderd blijft steunen.’’

Sprekende cijfers

Afgelopen Oud en Nieuw zijn minstens 434 mensen op de spoedeisende hulp behandeld wegens vuurwerkletsel. Op de huisartsenposten zijn zo’n 700 slachtoffers met lichtere letsels behandeld. Dat brengt het totaal aan vuurwerkletsels op ruim 1.100. Brandwonden (149 mensen) en oogletsel (103 mensen) kwamen net als voorgaande jaren het meeste voor. De helft van de vuurwerkslachtoffers is jonger dan 20 jaar. Ruim 40% van de slachtoffers was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. Meer dan driekwart van de verwondingen werd veroorzaakt door legaal vuurwerk.

De totale landelijke schade (niet-medisch) door vuurwerk en vandalisme aan particuliere woningen en auto’s bedroeg tijdens de laatste jaarwisseling circa 12 miljoen euro. Er gingen zo’n 200 auto’s in vlammen op door vuurwerk.

Groeiend aantal ondertekenaars
1.400 organisaties, variërend van groot tot klein, en 66.000 particulieren hebben het Vuurwerkmanifest inmiddels getekend, onder wie oogartsen, kinderartsen, jeugdartsen, plastisch chirurgen, huisartsen, de landelijke artsenkoepel KNMG, dierenorganisaties en de Nederlandse projectgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook vanuit de politiek is er volop steun. Teken het manifest op www.vuurwerkmanifest.nl, zo besluit Achmea haar persbericht.

(Bron: Achmea)