Achmea en de vakbonden hebben een resultaat bereikt over een nieuwe eenjarige cao, die geldt voor circa 12.000 medewerkers. Zij krijgen per 1 januari 2019 een structurele loonsverhoging van 2,25%.

Zoals gemeld in september schrapt Achmea de huidige traditionele functioneringsgesprekken en beoordelingsscores (1 tot en met 5 beoordeling). En daarmee ook de daarop gebaseerde doorgroei in de salarisschaal. Hiervoor in de plaats is met de bonden een doorgroeisystematiek afgesproken met vaste groeistappen per schaal.

Achmea-medewerkers kunnen voortaan in totaal vier weken betaald geboorteverlof opnemen nadat hun partner is bevallen. Daarmee loopt Achmea vooruit op de verruiming van het wettelijk geboorteverlof per 1 juli 2020.

Achmea en de bonden hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke Agenda voor de toekomst. Doel hiervan is om de komende jaren gemeenschappelijke onderwerpen rondom de thema’s werken, leren en zorgen breder met elkaar op te pakken.

Stemtermijn
De vakbonden CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie leggen de afspraken voor aan hun leden.De stemtermijn loopt tot en met 28 december 2018. Als de leden ermee instemmen treedt de cao met terugwerkende kracht per 1 december 2018 in werking.

(Bron: Achmea)