Acht mensen die in de jaren ’80 en ’90 zijn geadopteerd uit Sri Lanka starten vandaag een procedure tegen de Nederlandse Staat. Dat maakte advocatenkantoor SAP Letselschade Advocaten vandaag bekend, dat de acht geadopteerden begeleidt bij de procedure.

Er is gefraudeerd bij de adopties, aldus SAP in een persbericht. Zo zijn er zichtbaar namen veranderd op paspoorten en staan er in de adoptiedossiers tegenstrijdige geboortedata, geboorteplaatsen en namen van biologische ouders. Vier van de acht geadopteerden zouden volgens hun adoptiedossier onderdeel zijn van een tweeling, wat na DNA-tests niet bleek te kloppen. Slechts één van hen heeft haar biologische familie kunnen terugvinden. De geadopteerden hebben kosten gemaakt in de vorm van DNA-tests, zoekreizen, naams- en geboortedatumwijzigingen en psychologische hulp. Ze werden geadopteerd via Stichting Flash, een inmiddels opgeheven adoptiebureau dat sinds de jaren ’70 werd geassocieerd met babyhandel en adoptiefraude en dat werd onderzocht door het Openbaar Ministerie.

Structurele misstanden
De Staat moest toezien op de adopties en mocht op de ambassade alleen een verblijfsvergunning verstrekken als uit het dossier bleek dat de ouders op geldige wijze afstand hadden gedaan van het kind. De Staat heeft ten onrechte visums verstrekt en de adopties toegestaan, omdat Stichting Flash werd geassocieerd met babyhandel en in de dossiers duidelijke signalen stonden van fraude. In 2021 bracht de Commissie-Joustra in opdracht van de Staat een rapport uit, waarin werd geconcludeerd dat er structurele misstanden waren bij interlandelijke adopties, dat de overheid hiervan op de hoogte was en haar verantwoordelijkheden en verplichtingen niet is nagekomen.

Mark de Hek (SAP Letselschade Advocaten): “Deze mensen ondervinden nog dagelijks de gevolgen van de fraude bij hun adoptie: ze weten niet wie hun familie is of ze dragen een verkeerde naam of geboortedatum. Op dit moment moeten ze zelf betalen wanneer ze hun naam of geboortedatum willen wijzigen of een DNA-test doen en dat is de omgekeerde wereld. Met deze zaak willen we bereiken dat er erkenning komt van dit leed en dat de overheid de schade vergoedt. Het was evident dat de adoptieorganisatie en de adoptiedossiers niet deugden en daarom hadden ze nooit op deze manier geadopteerd mogen worden. De overheid heeft weggekeken en daarmee is de Staat aansprakelijk voor de gevolgen.”