Het Fonds Toegang tot het Recht stelt zich ten doel rechtzoekenden te ondersteunen bij het verwerkelijken van een goede toegang tot het recht, zowel individueel als door beleidsbeïnvloeding. De ondersteuning in individuele zaken bestaat uit een garantstelling voor het risico op een kostenveroordeling in het geval van een gerechtelijke procedure, maar ook uit het beschikbaar stellen van middelen om bijvoorbeeld deskundigen in te schakelen. Het fonds heeft inmiddels – met succes –  een aantal letselschadezaken ondersteund. Daarover vertelt advocaat en voorzitter van het fonds Wout van Veen.

Door Martijn van Driel

Het Fonds Toegang tot het Recht komt voort uit de sociale advocatuur en is een voortzetting van de stichting Steunfonds Proceskosten van de Vereniging voor Rechtshulp (VVR) die stamt uit de jaren zeventig. De stichting kreeg altijd zo’n drie à vier aanvragen per jaar, maar het bestuur, bestaande uit vier advocaten, ziet dat de laatste tijd toenemen naar vijf á zes aanvragen per jaar. “We bestaan al heel wat jaren, maar de laatste tijd zijn we actiever geworden,” vertelt voorzitter Wout van Veen. “Doordat de leden meer ruchtbaarheid geven aan het fonds en door middel van presentaties bij congressen.”

mr. Wout van Veen

Welke hulp biedt het fonds?
“Het Fonds Toegang tot het Recht is in hoofdzaak een garantiefonds,” zegt Van Veen. “Als iemand gaat procederen loopt hij of zij een financieel risico. Het gaat dan om de te bekostigen griffierechten, eventuele deskundigenkosten en mogelijke kostenveroordeling. Het Fonds kan zich garantstellen voor die kosten. Als de zaak belangrijk genoeg is, financieren we ook kosten voor.”

Hoe werkt een aanvraag?
Een aanvraag kan via een aanvraagformulier op de website van het fonds worden ingediend. “Elke particulier kan via een advocaat een aanvraag doen. Alleen wanneer de zaak wordt gewonnen, wordt een bijdrage betaald. Zo houden we het vermogen, nu zo’n 40.000 euro, in stand.”

Welk type zaken komt in aanmerking voor hulp van het fonds?
Het Fonds Toegang tot het Recht heeft hulp geboden in zaken op het gebied van arbeidsrecht, letselschade en het sociale zekerheidsrecht. “Het bestuur bepaalt of een zaak in aanmerking komt voor hulp. Er zijn geen harde criteria, los van het vereiste dat de zaak voor de mensen die het betreft heel belangrijk moet zijn. En we kijken ook wel naar de haalbaarheid van de zaak.”

Hier vind je meer informatie over het Fonds Toegang tot het Rechten en voorbeelden van ondersteunde zaken.