De asfaltcentrale AsfaltNu aan de Veemarktkade in Den Bosch stoot veel en veel te veel de kankerverwekkende stof benzeen uit. Tot 200 en 300 procent, blijkt uit eigen metingen van het bedrijf, eigendom van Heijmans en de BAM. AsfaltNu moet van de gemeente en de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) een plan van aanpak maken en er zal meer gecontroleerd gaat worden. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Een deel van de 35 asfaltcentrales in Nederland, AsfaltNu heeft er in totaal acht, stoot veel te veel benzeen uit. Dat is sinds 2017 bekend. En blijkt uit een niet-openbaar rapport dat in handen is van dagblad Trouw. Na publicaties in Trouw is onder meer actie ondernomen in Bergen op Zoom. In West-Brabant heeft de rechter bepaald dat de asfaltcentrale van AsfaltNu daar direct maatregelen moet nemen, onder last van een dwangsom.

Zover gaan de gemeente en de OBDN in Den Bosch niet, omdat de ‘overtreding’ pas recent bekend is. De metingen, door het bedrijf zelf gedaan, zijn echter al van november 2018 en oktober 2020.  Waarom er zoveel tijd tussen de metingen zit is volslagen onduidelijk. Toch menen gemeente en OBDN dat ‘een redelijke termijn gegund moet worden om onderzoek te doen en maatregelen door te voeren’.

In een plan van aanpak moet vóór augustus worden aangegeven welke maatregelen wanneer worden getroffen om de uitstoot van benzeen te verlagen. Die datum is gekozen omdat in juni de resultaten van een onderzoek door de landelijke branchevereniging gepresenteerd worden, waarbij aanbevelingen komen te staan. 

Het bedrijf moet periodiek gaan rapporteren over de uitstoot van de kankerverwekkende stof. De handhavingsprocedure is er om te controleren of het plan van aanpak er op tijd is, wat de maatregelen zijn en of die worden genomen. 

(Bron: Brabants Dagblad)