Over heel 2017 zijn er minder schadeclaims dan voorheen ingediend. Dat lijkt positief, maar daarnaast zijn de kosten per claim wel omhoog gegaan en zitten verzekeraars met een hogere schadelast. Oorzaak: appende automobilisten.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de komst van alle technische snufjes op een auto nu betekent voor de verkeersveiligheid. De ene partij zegt dat het de verkeersveiligheid niet direct ten goede komt, of dat een moderne auto juist onveiliger is. Maar aan de andere kant liegen de bevindingen van de verzekeraars niet. Ze komen tot de conclusie dat in 2017 weer minder schadeclaims ingediend zijn dan de jaren ervoor, en wijzen direct naar de auto’s vol technische snufjes. Aan de andere kant is appen afleiding in de auto de grootste oorzaak van de stijgende schadelast.

In 2017 mochten de verzekeraars 741.000 claims in ontvangst nemen. Dat is 18% minder dan in 2016. Toen werden er nog 906.000 aangenomen. Grootste dalers waren Flevoland met -14,6% en Brabant met -14,5%. En geheel tegen de verwachting is was niet Noord- of Zuid-Holland de grootste claimer, maar kwamen de meeste schades uit Zeeland. Daar werden 79,2 claims per 1.000 huishoudens ingediend.

Aanleiding voor de daling is onder meer het kalmere weer dan het jaar daarvoor. Rustiger weer betekent standaard minder ongelukken op de weg, maar daarnaast wijzen verzekeraars ook allemaal met de vinger naar de slimmere auto. Een auto vol technische snufjes rijdt blijkbaar minder vaak schade. En dan vooral bij het inparkeren, want er werd minder parkeerschade geclaimd. Ook de toenemende filedruk is fijn voor verzekeraars: als je stil staat kan je elkaar immers niet aanrijden (hoewel kop-staartjes er wel aan de orde van de dag zijn).

Hogere kosten
Nu lijkt het een simpele vergelijking: minder claims = minder uitkeren = minder kosten. Maar niets is minder waar. Een oorzaak van de stijging is simpel toe te wijzen aan diezelfde slimmere auto’s die ons veilig houden bij het inparkeren. Een beetje schade aan dit soort auto’s valt vele malen hoger uit door dure onderdelen. Maar een nog grotere oorzaak van de stijging is letselschade.

De zorg wordt niet goedkoper en door het toenemende aantal ongelukken met letsel, is dit de belangrijkste oorzaak van de steeds hoger wordende schadelast. Een belangrijke factor hierin is volgens de verzekeraars dat we steeds vaker afgeleid zijn in het verkeer. Dat kunnen we vrijelijk vertalen naar het toenemende telefoongebruik in de auto. Dus ook hier kunnen we, zonder dat de verzekeraars het expliciet zeggen, de beschuldigende vinger wijzen naar de idioten die nog steeds append achter het stuur zitten.

(Bron: Autobahn)