In België woedt een openlijke discussie onder verschillende groepen artsen en virologen over de coronamaatregelen in het land. Zo publiceerde lector gezondheidswetenschappen en onderzoeker Sam Brokken onlangs een open brief aan de Belgische regering en experts, waarin hij stelt dat de ‘huidige maatregelen disproportioneel zijn’. 

De brief van Brokken, die werd gepubliceerd in de Vlaamse Artsenkrant, werd ondertekend door meer dan 1400 professionals uit de medische sector. Een andere brandbrief – van ‘Docs 4 open debate’ – werd ondertekend door ruim 400 artsen en 1300 gezondheidsprofessionals. De opstellers van die laatste brief schrijven: ‘Na de aanvankelijke paniek rond covid-19 laten de objectieve feiten nu een heel ander beeld zien – er is geen medische grond meer die nog enig noodbeleid rechtvaardigt.’

Hoewel ook Docs 4 open debate kritisch zijn over de maatregelen, willen Brokken c.s. zich niet met hen verenigen. Brokken stelt dat een aantal referenties in de brief van Docs 4 open debate wetenschappelijk dubieus zijn. Om de schade in de samenleving te beperken willen Brokken c.s.: ‘naar een omgekeerde lockdown te evolueren waarbij risicopatiënten samen met hun arts een strategie kunnen uitwerken rond het nemen van de nodige individuele maatregelen tot zelfbescherming.’

Brandbrieven
‘Het regent momenteel open brieven van artsen en meer in het algemeen van mensen die in de gezondheidszorg actief zijn. Ze zijn doorgaans zeer kritisch voor het beleid en voor de virologen’, aldus hoofredacteur Geert Verrijken van Artsenkrant, het vakblad van Vlaamse huisartsen en medisch specialisten met een oplage van 13.200.

Zijn het telkens dezelfde artsen die de brandbrieven ondertekenen? Verrijken vermoedt dat het deels dezelfde personen zijn, deels ook niet. ‘De virologen hekelen trouwens al die open brieven, ze zouden mede aan de basis liggen van het opnieuw stijgend aantal besmettingen omdat mensen daardoor de maatregelen minder goed volgen.’

Het aantal besmettingen neemt de laatste weken toe in België. Er zijn inmiddels meer dan 102 duizend mensen besmet geraakt, de afgelopen dagen gemiddeld ruim 1100 per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnamen is flink gestegen, zo blijkt uit de jongste cijfers van Sciensano, het Belgische instituut voor gezondheidszorg.

Viroloog Steven Van Gucht, die verbonden is aan Sciensano, zegt tegen ANP dat de verdubbeling en op verschillende plekken in het land verdrievoudiging van het aantal gemelde nieuwe besmettingen niet alleen is toe te schrijven aan het toegenomen aantal testen op het virus.

Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad, met daarin federale en regionale leiders en experts, weer bijeen om te beslissen of en welke aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.

(Bron: Medisch Contact)