De Nederlandse brandweerkorpsen hebben beperkt zicht op de omvang van incidenten met koolmonoxide. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een eigen inventarisatie. De korpsen negeren daarmee een algemene oproep van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die al in 2015 pleitte voor betere registratie van incidenten met koolmonoxide. Slechts zes van de 25 brandweerregio’s hebben enig inzicht in het aantal meldingen, ongevallen of slachtoffers.

Jaarlijks vallen er ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging, maar dit is slechts een schatting. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vermoedt dat het werkelijke aantal drie tot vijf keer zo hoog ligt. Een landelijk meldsysteem zou deze cijfers beter in beeld kunnen brengen.

Verantwoordelijkheid bij monteurs
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs besloten de verantwoordelijkheid voor het registreren van koolmonoxidemetingen niet bij de hulpverleners neer te leggen maar bij de monteurs van cv-installaties. Monteurs worden vaak ook ingeschakeld nadat de brandweer of zorgverlener melding heeft gedaan van een koolmonoxidevergiftiging. 46 procent van de ongevallen met koolmonoxide wordt veroorzaakt door een cv-installatie, waarvan het merendeel modern en goed onderhouden is.

Vanaf 1 juli 2020 moeten monteurs het verplicht melden wanneer zij ergens koolmonoxide hebben gemeten. De wet Certificering cv-installateur moet de problemen met koolmonoxide terugdringen en beter in kaart brengen. Zo komt er naast de meldplicht een landelijk erkend keurmerk dat monteurs moeten halen voordat zij aan cv-ketels mogen sleutelen.

(Bron: Radar)