De brandweer, de veiligheidsregio’s en de Nederlandse Brandwondenstichting starten opnieuw een landelijke campagne om mensen meer bewust te maken van de gevaren van koolmonoxide. Door dat reukloze, giftige gas komen jaarlijks vijf tot tien mensen om het leven en belanden honderden slachtoffers in het ziekenhuis. De brandweer pleit voor een verplichte koolmonoxidemelder in elk huishouden. 

Volgens de brandweer is het daadwerkelijke aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging veel hoger. In Nederland vindt er geen eenduidige registratie plaats van koolmonoxide-incidenten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid schatte eerder dat het mogelijk om drie tot vier keer meer mensen gaat. Over de invoering van een landelijk registratiesysteem van deze incidenten wordt gesproken.

Veel onwetendheid
Koolmonoxide ontstaat bij een onvolledige ontbranding. Het komt in ons lichaam terecht door inademing. De eerste verschijnselen bij een acute blootstelling zijn onder meer hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, geheugenverlies en flauwvallen. Een hoge concentratie kan de dood tot gevolg hebben.

Campagne
De brandweer ziet nog veel onwetendheid over het giftige gas. Zo wordt een vergiftiging met milde klachten niet altijd herkend, ook niet achteraf door de huisarts of in het ziekenhuis. De campagne moet mensen wijzen op wat zij kunnen doen om een vergiftiging te voorkomen, zoals hun verwarmingsinstallatie onderhouden en zorgen voor goede ventilatie. “Per 1 juli wordt een rookmelder in huis verplicht, het liefst zouden wij zien dat daar ook een verplichting voor een koolmonoxidemelder bij komt”, aldus de woordvoerder van de brandweer. Volgens haar bestaat er binnen de installatiebranche de wens om verbrandingstoestellen jaarlijks te keuren op veiligheidseisen.

(Bron: Radar)