Tot nu toe zijn er 228 meldingen van covid-19 binnengekomen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Voor zorgmedewerkers geldt covid-19 als een meldingsplichtige beroepsziekte.

Bij 7 meldingen gaat het om artsen, bij 41 meldingen om verpleegkundigen en bij 150 om andere zorgprofessionals, van wie de meesten verzorgenden in verpleeghuizen zijn; 30 personen hebben andere beroepen. Het RIVM meldde begin mei dat 13.884 zorgmedewerkers besmet waren (geweest) met het SARS-CoV-2-virus.

Er is duidelijk sprake van onderrapportage, stelt Steven Visser, datamanager van het NCvB. Al denkt hij dat een deel van de bedrijfsartsen nog geen tijd had. Maar onderrapportage is volgens hem een algemeen probleem. Bedrijfsartsen moeten wettelijk verplicht alle vermoedelijke beroepsziekten melden bij het NCvB. In werkelijkheid doet ongeveer de helft van hen dit, volgens Visser. Het totaalaantal meldingen van vermoedelijke beroepsziekten is in de afgelopen jaren gekelderd van 8513 in 2014 naar 3691 in 2019. De meeste meldingen komen uit de zorgsector. Het niet melden van een beroepsziekte geldt als overtreding van de Arbowet en kan bedrijfsartsen een boete opleveren.

‘Een pijnlijk onderwerp’, zegt Ernst Jurgens, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). ‘Het aantal meldingen van beroepsziekten gaat omlaag, maar niet omdat het zo goed gaat in Nederland. Het heeft met verschillende factoren te maken, waarvan angst voor schadeclaims vanuit werkgevers de grootste is. Werkgevers schieten vaak in een defensieve reflex als er sprake is van mogelijke beroepsziekte en dreigen dan met claims en processen. Veel bedrijfsartsen snoeren zichzelf de mond uit angst, ook al kunnen ze melden zonder naam van werknemer of het bedrijf. Het speelt mee dat veel bedrijfsartsen nauwelijks op de werkvloer komen en te weinig zicht hebben op de omstandigheden om een ziekte als beroepsziekte te melden.’

Als het gaat om onderrapportage van covid-19 heeft Jurgens nog een andere verklaring. Volgens hem wéten bedrijfsartsen vaak niet dat werknemers verzuimen vanwege covid-19. Jurgens: ‘Tussen GGD-GHOR en NVAB is afgesproken dat bedrijfsartsen de triage voor het testen van zorgmedewerkers op zich zouden nemen. De bedrijfsartsen zouden dan de testresultaten ook krijgen. Maar een aanzienlijk deel van de GGD-regio’s wil uit privacyoverwegingen geen medische gegevens doorgeven.’

(Bron: Medisch Contact)