Vanaf vandaag kunnen alle huisartsen in Nederland voor iedere patiënt met coronaklachten een digitaal formulier invullen, dat rechtstreeks naar het RIVM wordt verzonden. Daardoor ontstaat er sneller een landelijk beeld over de verspreiding van het virus. “Je kan het zien als een soort ‘early warning system’ voor mogelijke toekomstige uitbraken”, zegt Guus Vaassen, directeur van zorgvernieuwer MedWorq en een van de initiatiefnemers. “Hoe meer je weet, hoe effectiever je kan bestrijden.” 

Het systeem is ontwikkeld door zeven bedrijven, die zich samen de Covid-19 Datacoalitie noemen: Medworq, Stizon, ExpertDoc, NHGDoc, PharmaPartners, Stichting Health Base en Andersson Elffers Felix vormen samen een brede coalitie met expertise op vele kennisgebieden, van data-infrastructuur tot data-analyse en van veiligheid tot remote-accessoplossingen. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande huisartsinformatiesystemen (HIS), die ISO-gecertificeerd zijn en voldoen aan privacy-wet- en regelgeving, net als het onderzoeksplatform. Er is een landelijk dekkend netwerk onder huisartsen en essentiële contacten met medisch specialisten, onderzoekers, beleidsmakers en belangenorganisaties.

Vragenlijst 
Zodra iemand zich bij een huisarts meldt met coronaklachten, worden gegevens van die patiënt verzameld aan de hand van een vragenlijst. Die is opgesteld door huisartsen en voorzien van feedback door het RIVM. Het invullen daarvan is volgens Vaassen een minuutje extra werk voor de huisarts. De data wordt diezelfde dag nog doorgestuurd naar het RIVM. Die snelle verwerking moet zorgen voor een actueel, landelijk beeld van de verspreiding van het virus. 98 procent van de huisartsen in Nederland heeft toegang tot het systeem. Vaassen: “Daardoor krijg je een netwerk van 5.000 mogelijke peilstations in Nederland.”  

Vrijwilliger voor artsen en patiënten 
Gebruik van het registratiesysteem is vrijwillig, benadrukt Vaassen, zowel voor artsen als patiënten. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft haar leden geïnformeerd over het initiatief, maar geeft aan dat het aan hen is om te kiezen of zij het systeem willen gebruiken. Datzelfde geldt voor patiënten, die expliciet worden gevraagd of zij mee willen werken. “In de praktijk merken we dat zo’n 2 tot 3 procent van de patiënten niet mee wil werken”, aldus Vaassen. Dat blijkt uit tests van het systeem die vorige week zijn uitgevoerd.  

Een woordvoerder van het RIVM laat weten blij te zijn met het systeem, en dat het dient als een nieuwe manier om extra informatie te verzamelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. “In het begin van de epidemie was de grootste vijand het gebrek aan informatie, dat is nu steeds minder het geval.”

Geen winstoogmerk
Initiatiefnemer Vaassen benadrukt dat de bedrijven uit de coalitie niet wil verdienen aan het project. “Op dit moment doen wij dit 100 procent op eigen kosten. En uiteindelijk willen wij van dit project een stichting maken, dus zonder winstoogmerk. Ambitie is om het kostendekkend te maken, maar dat is het dan ook wel.”

(Bron: RTL Nieuws)