De Nederlandse bevolking slaagt er steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren. Het aantal mensen dat zegt dat ‘anderen zelden of nooit binnen een straal van anderhalve meter komen’ is flink afgenomen. Dat concluderen het RIVM, GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en op basis van een tweede gedragsonderzoek. 

Vooral met familie en vrienden wordt het steeds minder nauw genomen met de anderhalve meter. Twaalf procent minder dan een maand geleden zegt zich aan de regels te houden met de mensen die ze liefhebben.

Collega’s
Bij de omgang met collega’s is een daling van vijf procent te zien en bij het boodschappen doen een daling van negen procent. Er is ook een toename van vijf procent van het aantal mensen dat aangeeft het bewaren van de afstand moeilijk te vinden.

Verkoudheidsklachten
Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen, het thuisblijven bij verkoudheidsklachten en het afstand houden, blijft met 90 tot 95 procent onveranderd hoog.

In totaal werden van 7 tot 12 mei 53.000 mensen ondervraagd. Dat zijn dezelfde mensen die vorige maand meededen aan het onderzoek.

(Bron: Radar)