De financiële tegemoetkoming van 5000 euro voor slachtoffers van misstanden in de jeugdzorg is te laag, vindt een deel van de Tweede Kamer. Tijdens een debat over het rapport van de commissie-De Winter is de oppositie kritisch over de hoogte van het bedrag van de schadevergoeding en het gebrek aan gradaties voor de diverse groep slachtoffers.

De commissie-De Winter deed onderzoek naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg sinds 1945. Dat rapport werd in juni 2019 gepubliceerd. De belangrijkste conclusies waren dat er in de periode van 1945 tot nu kinderen slachtoffer zijn geworden van lichamelijk en geestelijk geweld en dat dat bij sommige slachtoffers gevolgen heeft voor het dagelijks leven. De overheid heeft bovendien onvoldoende gedaan om geweld in de jeugdzorg te voorkomen. De overheid kwam daarop met maatregelen, waaronder een website en een contactpunt voor slachtoffers.

Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) wil weten waarom niet is gekozen voor maatregelen analoog aan de commissie-Samson. Die commissie bracht in 2010 een rapport uit over seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, waarna slachtoffers van verschillende soorten misbruik een schadevergoeding van verschillende bedragen kregen.

Een meerderheid van de Kamer haalt bovendien brieven aan van een deel van de slachtoffers, dat zich niet gehoord voelt in de getroffen maatregelen voor erkenning. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil weten welke lotgenotengroepen inspraak hebben gehad in de regeling. “Niet iedereen herkent zich erin.”

Volgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zijn de lotgenotengroepen wel degelijk meegenomen in het pakket, dat al is gepubliceerd in het Staatsblad en begin 2021 van start gaat. Hij wil niet „de verwachting wekken” dat er nog iets aan zal veranderen.

Dekker benadrukt dat de 5000 euro geen “vergoeding van schade of leed” is maar een tegemoetkoming. Als die tegemoetkoming hoger wordt, wordt de bewijslast voor de slachtoffers ook hoger, aldus Dekker. “We hebben moeten kiezen tussen een lage bewijslast en maatwerk.” De twee bleken moeilijk te verenigen, zegt Dekker. “Daarom zijn we op deze regeling uitgekomen.”

(Bron: Reformatorisch Dagblad)