De ‘Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE’ zal op 1 maart aanstaande in werking treden. Dit is een eenmalige financiële tegemoetkoming voor degenen die OPS of CSE hebben opgelopen, ook wel bekend als ‘schildersziekte’.

Werknemers die in het verleden hebben gewerkt met stoffen waarin oplosmiddelen verwerkt waren, kunnen de aandoening organo psycho syndroom (OPS) of chronische encephalopathie veroorzaakt door oplosmiddelen (CSE) hebben opgelopen. Deze aandoening grijpt in op het zenuwstelsel en de kans daarop is groot als deze werknemers zijn blootgesteld aan hoge concentraties. Deze oplosmiddelen werden bijvoorbeeld veel gebruikt in verf, vandaar dat de aandoening ook wel de naam ‘schildersziekte’ heeft. Voor deze groep is een eenmalige financiële tegemoetkoming ingesteld.

Voldoen aan voorwaarden
Zij moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de aandoening vóór 1 maart 2020 officieel vastgesteld zijn óf er moet een verzoek tot diagnose ingediend zijn (uiterlijk 1 september 2020). Verder moet iemand aannemelijk kunnen maken dat de beroepsziekte het gevolg is van de verrichte werkzaamheden en mag iemand nog geen schadevergoeding van de werkgever hebben ontvangen.  

Bewijsstukken
Hiervoor moeten bewijsstukken worden ingediend. Dan gaat het er niet alleen om dát iemand als werknemer aan het oplosmiddel is blootgesteld, maar ook gedurende welke periode en bij welke werkgever. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en zij zal worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De Stichting OPS zal voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen.

(Bron: Rendement)