Ieder jaar vindt op 22 februari de Europese ‘Dag van het slachtoffer’ plaats. Een dag waarop wordt stilgestaan bij de stappen die al zijn gezet om de rechtspositie van slachtoffers te verbeteren en om kritisch te kijken naar wat er nog beter kan én moet. Vooral dat laatste is voor Fonds Slachtofferhulp reden genoeg om niet alleen op 22 februari, maar iedere dag stil te staan bij de positie van slachtoffers en nabestaanden. Want ondanks dat er op papier al veel geregeld is, zien wij in de praktijk nog te vaak dat slachtoffers en nabestaanden heel hard moeten werken om hun recht daadwerkelijk te kunnen behalen. 

De uitoefening van slachtofferrechten
De positie van slachtoffers is de afgelopen jaren versterkt. Slachtoffers kunnen gebruik maken van hun spreekrecht. Naasten van het slachtoffer hebben recht op een vergoeding van emotionele schade en nabestaanden van moordslachtoffers hebben een sterkere positie tijdens de strafzitting. Kortom: de belangen van slachtoffers en nabestaanden wegen zwaarder tijdens het strafproces en dat is een enorm goede ontwikkeling. Toch krijgen wij veel aanwijzingen dat er in de uitoefening van slachtofferrechten nog heel veel beter kan en moet. 

Wat kan en moet er beter?
De manier waarop slachtoffers worden behandeld tijdens de strafzaak is van groot belang voor het herstel van slachtoffers. Het betreft een kwetsbare groep mensen, die het verdient om na slachtofferschap erkenning en steun te krijgen tijdens de strafzitting en door hun directe omgeving.

Voor slachtoffers en hun herstel is het belangrijk dat zij vanaf het eerste contact met de politie, tot en met het moment van vrijlating van de dader, zorgvuldig geïnformeerd worden en dat recht wordt gedaan aan hun positie.

Het belang van erkenning en steun
Daarnaast is het, zo blijkt uit ons VICTIMS-project, voor slachtoffers en nabestaanden van groot belang dat zij naast erkenning en steun van professionele hulpverleners, kunnen rekenen op steun uit hun directe omgeving. Daarom willen wij ook de omgeving van het slachtoffer meer bewust gaan maken van hun waardevolle rol en hen handvatten bieden in het geven van sociale steun.

Kortom: het is goed om te zien dat op de Europese Dag van het slachtoffer door de overheid, het OM en ketenpartners wordt stilgestaan bij de positie van slachtoffers. En als Fonds zullen wij het hele jaar door monitoren of datgene dat op papier geregeld lijkt, in de praktijk ook goed wordt nageleefd. Zodat de 1,7 miljoen mensen, die in Nederland op jaarbasis slachtoffer worden van een misdrijf, ongeval of ramp, de juiste hulp, erkenning en steun ontvangen om een veranderd leven weer zoveel mogelijk te kunnen oppakken.

Zonder de waardevolle steun van onze donateurs en sponsoren zouden wij ons werk voor slachtoffers niet kunnen doen. Vind u het ook belangrijk dat de positie van slachtoffers en nabestaanden in Nederland verbetert? Steun ons dan. Met een donatie, groot of klein, kunnen wij écht het verschil maken voor slachtoffers.

(Bron: Fonds Slachtofferhulp)