Veel zzp’ers en flexwerkers zitten door corona zonder inkomen. Welke financiële steun krijgen zij van het kabinet? Vijf vragen over de inkomenssteun voor zzp’ers en over het inkomen van flexwerkers die niet meer worden ingeroosterd.

Hoe ziet de inkomenssteun voor zzp’ers eruit?
De belangrijkste maatregel voor zzp’ers is een aanvulling op de kosten voor het levensonderhoud. Dit wordt aangevuld tot het ‘sociaal minimum’. Voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder is dit 1.219 euro per maand, voor een gehuwd stel 1.654 euro.

Het gaat om een aanvulling van het inkomen, niet om een vast bedrag. Een voorbeeld: u verdient als alleenstaande in maart in totaal 1.000 euro. Dan krijgt u een aanvulling van 219 euro. Als u helemaal niets verdient, krijgt u een aanvulling van 1.219 euro. Verdient u meer dan het sociaal minimum, dan krijgt u die maand niets van het kabinet erbij.

Hoef je dan zelf niets meer te doen, tot het sociaal minimum is verdiend? Nee, het is niet verstandig om de komende tijd werk af te slaan. Het kan namelijk zo zijn dat er nog wel een inspanningsverplichting geldt.

Wat zijn de voorwaarden?
De regeling is gebaseerd op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, BBZ. In gewone tijden toetst de overheid of een zelfstandige onderneming wel levensvatbaar is, voordat financiële steun wordt gegeven. Die toets gebeurt nu niet, elke zelfstandig ondernemer kan deze bijstand aanvragen. Ook wordt niet gecontroleerd of je eigen vermogen hebt, en of je partner vermogen of inkomen heeft.

Doordat er niet wordt gecontroleerd op al deze zaken, is de procedure versneld, van dertien weken naar vier weken. Tot slot: normaal gesproken is de BBZ een lening, maar over de komende maanden hoef je het geld niet terug te betalen.

Waar en wanneer kan deze inkomenssteun worden aangevraagd?
Dat gebeurt bij de gemeente. Maar er is nog even geduld nodig: de loketten worden hier nog op ingericht. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer die zullen worden geopend. Wel zal de maatregel gelden voor inkomen vanaf 1 maart, dus ook met terugwerkende kracht voor de afgelopen weken.

Is er ook steun voor mensen met een 0-uren contract, die nu zonder werk zitten?
Het kabinet heeft geen direct steunprogramma voor deze groep, wat leidde tot kritiek van de vakbonden.  Zakaria Boufangacha, lid van het dagelijks bestuur van FNV: ‘Goede maatregelen, maar we vrezen dat oproepkrachten en werknemers met 0-urencontracten buiten de boot dreigen te vallen. Dat proberen we te voorkomen.’ Of het kabinet ook met directe steun voor flexwerkers komt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Wel kan je bij je werkgever aankaarten dat je je gebruikelijke aantal uren uitbetaald wilt krijgen. Dit is mogelijk als je gedurende minimaal drie maanden regelmatig bent opgeroepen door je werkgever. Je vaste aantal uren wordt dan gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren gedurende die drie maanden. Dit heet een ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’.

Gaan werkgevers hier niet aan failliet?
Het kabinet steunt ook werkgevers voor het uitkeren van dit inkomen. Bedrijven die meer dan 20 procent van hun omzet verliezen, kunnen bij het UWV maximaal 90 procent van hun loonkosten aanvragen. Ook is er een ‘tijdelijke borgstelling’ voor land- en tuinbouwbedrijven, wat betekent dat de overheid garant staat voor leningen die boeren nu afsluiten. En voor andere getroffen sectoren, zoals de horeca en de reisbranche, wordt er nu een compensatieregeling opgetuigd.

(Bron: De Volkskrant)