Al zo’n 50 jaar geleden werd gesignaleerd dat de lucht in de omgeving van de staalfabriek in de IJmond, nu Tata Steel, erg veel schadelijke stoffen bevatte. Vooral in Wijk aan Zee werden hoge concentraties polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) gemeten. Toen was al bekend dat deze stoffen kankerverwekkend zijn. Het is onduidelijk wat er destijds met de uitkomsten van het onderzoek, uitgevoerd door Gemeentelijk Centraal Milieulaboratorium Amsterdam, is gedaan door bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland. Daarover bericht EenVandaag.

Over de metingen in Wijk aan Zee schreven de onderzoekers dat die een ‘erg afwijkend beeld’ lieten zien ten opzichte van meetpunten boven de regio IJmond. Vrijwel alle gemeten PAK’s zaten daar in ongeveer vijf keer zo hoge concentraties in de lucht dan elders. De opstellers van het rapport merkten op dat aan hun resultaten “geen absolute betekenis kan worden gegeven”, maar ze legden wel een expliciet verband met het toenmalige bedrijf Hoogovens.

In 2020 werd bekend dat rondom Tata Steel longkanker soms tot wel 50 procent vaker voorkomt dan het landelijk gemiddelde. Onder andere het RIVM en GGD Kennemerland hebben de afgelopen jaren meerdere onderzoeken gedaan naar de uitstoot van Tata Steel en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van inwoners rondom de fabriek. Pas in 2022 concludeerde het RIVM dat de neergedaalde kankerverwekkende stoffen definitief afkomstig zijn van de staalfabriek.