In huishoudelijk afvalwater zitten relatief hoge concentraties van het schadelijke PFAS, zegt de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa). Er moet dringend gekeken worden naar waar PFAS-lozingen vandaan komen en de lozingen moeten stoppen, vinden de Stowa-onderzoekers en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte chemische stoffen, die van nature niet in het milieu voorkomen.

Stowa deed samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek bij acht rioolwaterzuiveringen. Ook installaties die bijna alleen huishoudelijk afvalwater zuiveren hebben te maken met hoge concentraties. Volgens het kennisinstituut van waterschappen gaat het om 10 tot 1000 nanogram per liter. Dat is minder dan andere verontreinigingen zoals medicijnresten, maar PFAS vormen al bij kleine concentraties een hoog gezondheidsrisico.

PFAS is niet weg te zuiveren
“Dit onderzoek toont weer aan dat PFAS overal zit”, zegt Michiel Jonker, milieutoxicoloog van de Universiteit Utrecht tegen de NOS. “PFAS is gemaakt om overal aan te ontsnappen, qua zuivering slipt het overal doorheen. Je kunt het simpelweg niet verwijderen. Des te meer reden om de productie te stoppen.”

Niet alleen in industriewater
Om de concentraties vast te stellen zijn bij de zuiveringsinstallaties negen dagen metingen verricht van zowel het binnenkomende als het uitgaande afvalwater. Ook het zuiveringsslib werd bekeken. De onderzoekers dachten aanvankelijk dat ze uitsluitend hoge concentraties PFAS zouden aantreffen bij installaties die veel industriewater verwerken.

De overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan vermindering van de blootstelling aan PFAS. Met vier andere EU-landen werkt Nederland aan terugdringing van de stof binnen Europa.

Lees ook: Dark Waters in de Westerschelde; hoe groot is de schade voor mensen, dieren en het milieu?

(Bron: Radar)