Slachtofferhulp Nederland heeft een website gelanceerd voor slachtoffers van het treinongeluk in Voorschoten. Op de website vinden slachtoffers, hun naasten en andere betrokkenen informatie over de hulp van Slachtofferhulp Nederland en de betrokken overheidsinstanties. Bij advocatenvereniging LSA is informatie verkrijgbaar over het verhalen van letselschade.

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij rampen en calamiteiten. Deze ingrijpende gebeurtenissen hebben grote gevolgen voor veel slachtoffers en getuigen. Dat geldt ook voor de getroffenen van het treinongeluk.

Op de website www.treinongelukvoorschoten.nl vinden slachtoffers informatie over waar ze een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies kunnen krijgen.

Informatie en advies over schadeverhaal
ASP en LSA hebben in een bericht aan Slachtofferhulp Nederland aangegeven bereid te zijn tot het verstrekken van informatie over de (civielrechtelijke) mogelijkheden van schadeverhaal. Spoorwegongevallen komen gelukkig niet vaak voor, zijn iets minder complex dan vliegtuigongevallen, maar goede informatievoorziening is wel van belang. Indien u nadere informatie wenst, neem dan contact op met de LSA.