Regionale meldkamers die moeten reageren op 112-meldingen zijn “zeer kwetsbaar”, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid vrijdag. “Zij hebben te weinig personeel, hun ICT is verouderd en zij hebben niet de mogelijkheid om elkaars taken volledig over te nemen als zij door een calamiteit worden getroffen.”

Volgens de inspectie kan het afhandelen van noodmeldingen vertraging oplopen als gevolg van de kwetsbaarheid van de meldkamers. In 2015 werd al eerder geconcludeerd dat de regionale meldkamers en de landelijke centrale, die zich in Driebergen bevindt, “kwetsbaar waren”. “Vier jaar later heeft alleen de landelijke 112-centrale risico’s geïnventariseerd en maatregelen genomen om de continuïteit ten aanzien van personeel, techniek en locatie te verbeteren. Regionale meldkamers hebben knelpunten op deze terreinen nauwelijks opgepakt. Zij zien de urgentie niet om de continuïteit veilig te stellen.”

‘Enorme wissel getrokken op aanwezige werknemers’
Uit het onderzoek is gebleken dat, als gevolg van de krappe bezetting bij de meldkamers, een “enorme wissel wordt getrokken op de aanwezige werknemers, met alle risico’s van dien”. Als een meldkamer door een calamiteit wordt getroffen, kunnen taken slechts gedeeltelijk worden overgenomen, stelt de inspectie. “Dat betekent dat de afhandeling van een noodmelding soms zeer lastig is en vertraging oploopt.” Ook staan de meeste onderzochte regionale meldkamers stil op het gebied van techniek. “Hun ICT is verouderd en innovatie is niet of nauwelijks aan de orde.”

Inspectie wil verbetering zien
De inspectie wil dat minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ervoor zorgt dat de meldkamers elkaars noodmeldingen volledig kunnen overnemen. “Inspectie en AT willen verder jaarlijks van de meldkamers vernemen welke stappen zij zetten om te komen tot de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie.”

(Bron: Nu.nl)