Vorige maand stuitte de ILT op een internetadvertentie waarin 3 kisten met Sovjet-gasmaskers en bijbehorende GP-5 filterbussen werden aangeboden. Uit eerdere analyses van vergelijkbare filterbussen blijkt dat deze vaak asbest bevatten en zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruikers van de maskers met filterbus.

Asbest kan met name long- en buikvlieskanker veroorzaken. De ILT raadt particulieren die dergelijke maskers met filterbussen bezitten aan om deze direct naar de milieustraat te brengen: luchtdicht verpakt in een dubbele laag plastic.

Op last van de ILT is de advertentie van internet verwijderd, omdat het verhandelen, voorhanden hebben en ter beschikking stellen van asbesthoudende producten verboden is. Aangezien het om een flinke hoeveelheid ging, is de ILT bij de handelaar langs gegaan en trof in totaal 112 filterbussen aan die voor de losse verkoop bestemd waren. De handelaar wist niet dat de filterbussen asbest bevatten en werkte volledig mee. Hij heeft de filterbussen volgens wet- en regelgeving (laten) afvoeren naar een erkende stortplaats en het bewijs hiervan overhandigd aan de ILT.

Gasmaskers via internet bij consument
Via (internationale) webshops en internetadvertenties kan iedereen onbedoeld asbesthoudende producten bestellen. (Leger)kisten die soms gasmaskers en filterbussen bevatten, zijn bij particulieren gewild en worden bijvoorbeeld gebruikt als meubilair. De inhoud van de kisten wordt doorgaans voor een paar euro per stuk verkocht. Zodoende komen de gasmaskers met filterbussen terecht bij onwetende consumenten, die de maskers onder meer gebruiken bij (kinder)feestjes en voor filmpjes op sociale media.

In juni 2020 werden via een internetadvertentie kindergasmaskers met asbesthoudende filters te koop aangeboden. Voor kinderen zijn de maskers nog schadelijker omdat ze extra gevoelig zijn voor asbestblootstelling. Na de toelichting van de ILT-inspecteur heeft de eigenaar de filterbussen conform wet- en regelgeving ingeleverd bij de gemeente.

De komende tijd intensiveert de ILT haar toezicht op de (internet)handel in asbesthoudende producten en treedt de inspectie waar nodig bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk op. Om het bewustzijn bij particulieren te vergroten, deelt de ILT haar expertise met Milieu Centraal.

Rol ILT
Sinds 1 juli 1993 geldt een asbestverbod en mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken, vanwege de risico’s voor de volksgezondheid. Zij mogen ook geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen of bewerken. In de Europese Unie (EU) geldt een asbestverbod sinds 2005.

Het toezicht van de ILT is erop gericht dat partijen het asbest – dat in het verleden is gebruikt in de industrie, schepen, treinen, wegen et cetera – op een veilige manier verwijderen en afvoeren en niet opnieuw gebruiken of doorgeven aan anderen. Om te voorkomen dat er nieuwe asbesthoudende producten op de markt komen, houdt de ILT ook toezicht op het importverbod.