Installatiebranchevereniging Techniek Nederland adviseert bedrijven om met hun ventilatie aanvullende maatregelen te nemen. Uit een inventarisatie van branchevereniging Techniek Nederland blijkt dat minstens 20 procent van alle ventilatiesystemen in Nederland niet aan de wettelijke eisen voldoet. Op scholen is dit zelfs 25 procent.

Vaak voldoet een ventilatiesysteem niet meer doordat omstandigheden veranderd zijn. Bijvoorbeeld als er in een gebouw meer mensen komen te werken, het gebouw verbouwd wordt of het een andere functie krijgt. 

Er is steeds meer discussie over de vraag of en hoe ventilatie een rol die speelt bij het verspreiden van het coronavirus. Vorige week werd duidelijk dat in een verpleeghuis in Maassluis een ventilatiesysteem dat lucht rond pompt mogelijk een hoofdrol speelde bij een uitbraak aldaar.

Gezondheidsdienst RIVM paste daarop op zijn website het advies aan, zonder er verder ruchtbaarheid aan te geven: “Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.” Aanvullende maatregelen aan de ventilatiesystemen zijn volgens het RIVM niet nodig.

Techniek Nederland adviseert, boven op het advies van het RIVM, om juist wél aanvullende maatregelen te nemen. Zo wordt geadviseerd te kiezen voor een hoger “ventilatievoud”, het aantal keren per uur dat de lucht in een ruimte ververst wordt. Ook adviseert Techniek Nederland om na te gaan of de toevoeging van filters en andere luchtreinigende apparaten zinvol is.

De ventilatie- en installatiebranche vraagt het RIVM al langer om meer aandacht te besteden aan de rol van ventilatie. Vorige week deed Techniek Nederland een ‘dringende oproep’ om gebruik te maken van ventilatiespecialisten uit de sector.

Dat veel scholen slecht ventileren, wordt al langer gevreesd. De middelbare scholen-koepel VO-raad wil voordat volgende week het nieuwe schooljaar begint een advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat daar niet voor te porren lijkt. Het UMC Utrecht, de TU Delft en Erasmus MC gaan wel de ventilatie op scholen onderzoeken.

(Bron: Volkskrant)