Sinds 1 januari 2019 is het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) gesloten. Vanuit de subsidie mag de organisatie voor mensen met een beperking of chronisch zieken niet meer rechtstreeks helpen met juridisch advies en ondersteuning.

Wegwijzer
Het Juridisch Steunpunt hielp bij bezwaar en soms beroep, maar had vooral een voorlichtings- en wegwijs functie in het hele brede spectrum van alle zorgwetten, arbeid en het sociaal domein. Het steunpunt heeft zeventien jaar bestaan. Ieder(in) heeft nog gezocht naar andere mogelijkheden voor deze vorm van dienstverlening, maar dat is niet gelukt. De vragen die de komende tijd nog binnenkomen zal Ieder(in) zo goed mogelijk behandelen en doorverwijzen. Daarnaast heeft het steunpunt een juridische wegwijzer samengesteld met een aantal andere organisaties die juridisch advies geven.

(Bron: Skipr)