Vorige week werden vergaande maatregelen bekendgemaakt om de verspreiding van het coronavirus te remmen. Ging het aanvankelijk uitsluitend om dingen als geen handen geven en hygiene-maatregelen zoals vaker handen wassen, op dinsdag kwam de oproep om thuis te gaan werken en grotere bijeenkomsten af te lasten, op donderdag om af te zien van sociale contacten, waarmee feitelijk alle bijeenkomsten werden afgeraden. Zondag sloten alle scholen, horeca-gelegenheden en sportclubs. Deze maatregelen raken alle mensen en bedrijven en dus ook de letselschadebranche.

Zowel grote als kleinere bijeenkomsten worden geannuleerd en/of uitgesteld. De jaarlijkse Rendez-Vous bijeenkomst van het NIVRE, het PIV-congres alsook cursussen en studiedagen moeten eraan geloven. Zo meldt OSR Juridische Opleidingen op haar website: “In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en adviezen van de overheid en het RIVM heeft OSR besloten om alle opleidingen tot 6 april 2020 op te schorten.”

Thuiswerken en flexibele werktijden
Vrijwel alle letselbedrijven die om een reactie werden gevraagd lieten weten dat de medewerkers voornamelijk thuiswerken. Vooral medewerkers met (kleine) kinderen worden geconfronteerd met een uitdaging om dit goed in te richten. Daarom benadrukken veel managers aan hun teamleden dat ze zelf mogen bepalen hoe ze hun werk inrichten. Overleg vindt op grote schaal plaats per telefoon of Skype.

Tessa ‘s Gravemade (Flyct Letselschade): “Voor iedereen die (deels) geen opvang kan regelen geeft Flyct de mogelijkheid om thuis te werken. Natuurlijk is de mogelijkheid – als de functie het toelaat – om het werk flexibel qua werktijden in te delen.”

Richard Heling (Heling & Partners): “Wij werken allemaal vanaf huis. Voor de laatste collega’s ben ik nu nog aan de slag om dat mogelijk te maken.”

Annemiek van Reenen-ten Kate (Hofmans Letselschade): “Iedereen werkt thuis. Ook het secretariaat. Zij kunnen vanuit huis alle telefoontjes aannemen en doorverbinden naar de collega’s en andere secretariaatswerkzaamheden verrichten.”

Francie Peters (De Bureaus): “Onze medewerkers werken thuis als dat kan. En als dat niet kan, dan komen ze alleen op kantoor werken als ze geen gezondheidsklachten hebben.”

Hidde Kuik (VIVAT): “Alle medewerkers werken in principe vanuit huis. Onze kantoren blijven geopend voor medewerkers voor wie thuiswerken geen optie is. Omdat thuiswerken gebruikelijk is bij VIVAT, is onze infrastructuur er volledig op ingericht.”

Frederik Lieben (JBL&G): “Ja, iedereen die thuis kán werken, werkt thuis. Bij sommige medewerkers lukt dit niet door hun eigen thuissituatie, maar zij werken nu in aparte ruimtes.”

Inkie Stoop (Wijs Letselschade): “In principe werkt iedereen thuis, tenzij hij/zij dat echt niet trekt. Onze secretaressen kunnen het kantoornummer ook vanuit huis opnemen en doorverbinden. We hebben elke dag in de ochtend een kort overleg via workplace videochat met iedereen.”

Bezoekafspraken geannuleerd
Veel mensen lieten weten dat alle bezoekafspraken voorlopig zijn geannuleerd tot in ieder geval 6 april. In plaats daarvan wordt indien mogelijk gebruik gemaakt van telefonisch overleg.

Gert-Jan Mijnen (o.a. Nostimos Letselschade): “Onze experts en arbeidsdeskundigen gaan niet meer buiten. Afspraken worden verzet, er wordt waar mogelijk telefonisch overleg gevoerd. Waar mogelijk zetten we Skype in, we kijken vandaag nog naar extra andere oplossingen om beeld bellen mogelijk te maken.”

Gert-Jan Siebelink (ARAG): “wij volgen de landelijke richtlijnen, dus om fysiek contact te mijden. Ons beleid is om bezoekafspraken tot 6 april zoveel mogelijk te verplaatsen en op andere manieren zoals (video) bellen, chatten, mail, app etc. contact te hebben met onze klanten.”

Effecten op bedrijfsvoering, omzet en werkvooraad
Welke effecten merken bedrijven in de letselschadebranche als gevolg van deze maatregelen? En hoe kijken ze naar de toekomst?

Gert-Jan Mijnen: “Er is nog geen sprake van een hoger ziekteverzuim en ook nog geen vertraging in de behandeling van letselschades, dit kan anders worden naarmate de situatie langer duurt. Deze situatie zal een enorme impact gaan hebben. Denk aan het feit dat er veel minder nieuwe schades binnen gaan komen. Op alle bureaus, zowel belangenbehartigers als WA-bureaus, zal de financiële impact groot zijn. Tot slot, slachtoffers kunnen niet worden bezocht en gaan toch op langere termijn aandacht missen. De behandeling van zaken zal, als dit lang duurt, minder optimaal zijn.”

Inkie Stoop: “Nu er niemand meer op pad gaat, denk ik dat het wel invloed zal hebben op de workload. Voor nu kan iedereen nog even lekker bijwerken, maar ik denk dat dat zeker over een paar weken heel anders zal zijn. Ook ben ik benieuwd of er evenveel nieuwe zaken binnen zullen komen. Ik denk het niet omdat de focus toch ergens anders ligt op het moment en er natuurlijk ook minder gewerkt wordt en dus minder ongelukken…”

Richard Heling: “Ik verwacht wel forse invloed op de omzet van dit jaar. Maar dat gaan we zien.”

Francie Peters: “Voor ons is spannend of er wel voldoende werkvoorraad blijft om iedereen de komende 3 weken aan het werk te houden. Wij merken nu al dat er weinig nieuwe post, mail en telefoon binnenkomt.”

Inkie stoop: “We gaan er gewoon het beste van maken en hopen dat het snel overwaait (zowel letterlijk als figuurlijk;-))”