Bij veertien gemeentelijke gebouwen in Amsterdam is de afgelopen tijd een te hoog percentage lood in het drinkwater aangetroffen. Het gaat om vier kinderdagverblijven, één pand van een Ouder- Kindteam en negen andere locaties waar regelmatig kinderen en zwangere vrouwen verblijven, zoals wijkgebouwen, medische centra en speeltuingebouwen.

Dat schrijft het Amsterdamse college van B&W deze maandag in een brief aan de gemeenteraad. Ook meldt het stadsbestuur dat er loden leidingen zijn aangetroffen in twee bouwblokken van woningcorporatie De Key in Amsterdam-West.

Een te hoog percentage lood in drinkwater is schadelijk voor de gezondheid: jonge kinderen kunnen door lood een tot wel vijf punten lager IQ ontwikkelen, volwassenen lopen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en chronische nierziekten. Loden leidingen zijn daarom al sinds 1960 verboden, maar volgens deskundigen zitten ze nog in tussen de 100.000 en 200.000 woningen in het hele land.

Vorig najaar ontstond onrust in Amsterdam-Noord nadat woningcorporatie Ymere huurders in zeven buurten waarschuwde dat er in hun woning mogelijk met lood vergiftigd water uit de kraan kwam. Aanleiding was een meting van een veel te hoge concentratie lood in een huis dat Ymere onlangs had verkocht. Veel bewoners in die buurten halen hun drinkwater inmiddels uit de fles of van een openbaar tappunt.

Crèches en basischolen
De stad Amsterdam besloot eind vorig jaar tot een inventarisatie van alle gemeentelijke gebouwen waarin regelmatig kinderen verblijven. Van ongeveer eenderde zijn nu de uitslagen binnen. Ook heeft de gemeente alle scholen en kinderdagverblijven in gebouwen van vóór 1960 aangeschreven die in particuliere handen zijn, zo schrijft het college aan de raad. Hetzelfde is gebeurd met alle bassischolen van vóór 1960. Eind vorig jaar werd al een te hoog percentage lood aangetroffen bij een basisschool in de Jordaan.

De Amsterdamse woningcorporaties, gezamenlijk eigenaar van 185.000 huurwoningen, zijn inmiddels begonnen met de inventarisatie van hun woningvoorraad op de aanwezigheid van loden leidingen. Samen bezitten zijn 45 procent van de woningen in Amsterdam. Eind januari moet er een gezamenlijk plan van aanpak liggen.

Het probleem doet zich tot nu toe vooral voor in de tuindorpen in Amsterdam-Noord, waar vaak loden toevoerleidingen liggen tussen de waterleiding en de particuliere aansluiting. Maar volgens de corporaties kunnen overal in de stad loden leidingen aangetroffen worden, zoals de vondst van De Key in Amsterdam-West laat zien.

Ymere heeft bij inmiddels bijna 1400 woningen in Amsterdam-Noord watertesten uitgevoerd, waarvan de helft nu binnen is. In 19 procent van de watermonsters overschreed het aantal looddeeltjes de norm van 10 microgram per liter, zo laat de corporatie weten. In nog eens 22 procent van de gevallen zat het loodpercentage boven de 5 microgram – de grens die de gemeente Amsterdam hanteert op advies van de Gezondheidsraad.

(Bron: NRC)