De overheid streeft al jaren naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dit streven is echter nog lang niet bereikt, blijkt uit het rapport ‘Lang niet toegankelijk’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Mensen met een beperking ervaren nog vele barrières bij het bezoeken van openbare plekken. Bovendien zijn de ervaringen bij de aanvraag van voorzieningen en hulpmiddelen, die gericht zijn op het behouden of vergroten van de zelfstandigheid, lang niet altijd positief.

Het is voor mensen met een beperking moeilijker om winkels, cafés en verenigingen te bezoeken dan voor mensen zonder beperking. Vooral voor mensen met een ernstige beperking zijn openbare plekken nog niet goed toegankelijk. Mensen met een beperking die zich actief inzetten voor toegankelijkheid voelen zich vaak niet gehoord en ervaren dat ze steeds nieuwe oplossingen aandragen voor dezelfde problemen, zo blijkt uit het onderzoek.

Hulpmiddelen en voorzieningen
Om het leven volledig naar eigen wens te kunnen inrichten, hebben mensen met een lichamelijke beperking extra hulpmiddelen, aanpassingen of financiële middelen nodig. Om toch zelfstandig te zijn kunnen zij deze extra middelen vaak aanvragen via de overheid of gemeente. Hiermee zijn de ervaringen niet altijd positief. Mensen hebben het gevoel dat aanvragen worden afgewezen vanwege onjuiste argumenten, ze krijgen niet-passende middelen en de verantwoordelijkheden van verschillende instituties zijn soms niet duidelijk. Een gevolg hiervan is dat mensen het soms jaren zonder geschikte hulpmiddelen moeten doen, waardoor zij beperkt zijn in hun vrijheden.

Bekijk alle resultaten van het onderzoek in de gehele publicatie van het SCP.

(Bron: Nivel)