Het wordt de grootste claim ooit in Nederland, stelt Leo Reawaruw. De staat zou al met al circa 875 miljoen euro moeten aftikken. Oftewel 230.000 euro aan achterstallig wachtgeld en pensioen voor ieder van de circa 3800 Molukse oud-militairen van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Hun grote landelijke campagne begint vanmiddag in Zwolle. 

Reawaruw verwacht dat het een drukke bedoening zal worden in de Eben Haëzer Kerk aan de Lassuslaan in Zwolle (aanvang 14.00 uur). Er wordt onder meer een stoet Molukkers verwacht uit de traditionele bolwerken Vaassen en Eerbeek, maar ook uit andere delen van het land en zelfs vanuit Duitsland zullen ze toesnellen. Want er staat veel op het spel.

Strategie
De belangenorganisatie Maluku4Maluku, waarvan Reawaruw voorzitter is, heeft een advocatencollectief onder leiding van mr. Michael Ruperti in de arm genomen om haar claim kracht bij te zetten. De specialist in militair strafrecht zal de te volgen strategie ontvouwen, samen met drs. Rob Remie van Dolderman Letselschade Advocaten. Na de campagne langs diverse steden in het land zullen Reawaruw en de zijnen de megaclaim indienen bij drie ministeries: Algemene Zaken, Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als de staat hun eisen niet honoreert, maakt het advocatencollectief onverwijld de gang naar de rechter.

De Molukse oud-militairen van het KNIL kregen volgens Reawaruw drie beloften toen zij na de onafhankelijkheid van Indonesië tevergeefs hadden geijverd voor een eigen republiek (Republik Maluku Selatan) en in 1951 naar Nederland werden verscheept. Hun verblijf alhier zou maximaal zes maanden duren, ze mochten bij elkaar blijven wonen in legerkampen en ze zouden wachtgeld ontvangen. ,,De eerste twee beloften zijn niet meer in te lossen, maar de derde nog wel’’, stelt Reawaruw. ,,Wij willen eindelijk onze wachtgelden zien.’’

Vadertje Drees
Behalve wachtgeld en achterstallig pensioen zullen de advocaten voor een aantal cliënten ook smartengeld en een vergoeding vanwege affectieschade claimen. Want 350 jonge kinderen en 150 jonge moeders bleven volgens Reawaruw achter toen de oud-militairen scheep gingen. ,,Vadertje Drees heeft in 1952 een speciale wet ingevoerd dat wij geen recht hadden op gezinshereniging. Dat druiste in tegen de rechten van de mens.’’

Het heeft al met al lang geduurd voordat de Molukkers hun definitieve claim indienen, beaamt Reawaruw. Ze komen volgens hem nu in actie omdat ze officieel door de staat zijn erkend als Nederlandse veteranen. Afgelopen zomer stonden voor het eerst Molukse oud-militairen in het gelid op de Nationale Veteranendag. Het begin van eerherstel, waar financiële vergoeding op zou moeten volgen.

Zwolse rechtbank
De advocaten die namens hen optreden, hebben volgens Reawaruw nu ook hun dossiers op orde, waaronder de uitgeplozen jurisprudentie op basis waarvan zij hun claim willen indienen. Zo brengen zij een uitspraak in herinnering van de Zwolse rechtbank, die een KNIL-veteraan in 1967 een maandelijks pensioen toekende van 648 gulden (294 euro).

(Bron: De Stentor)