Het kabinet komt met compensatie voor slachtoffers van geweld of seksueel misbruik in de Jeugdzorg. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De ministers De Jonge van Volksgezondheid en Dekker voor Rechtsbescherming boden eerder al excuses aan. Nu komt daar een compensatieregeling bij.

Hoe hoog die is, krijgen de slachtoffers vanmiddag te horen tijdens een bijeenkomst in Nieuwegein.

Geweld
De commissie-De Winter deed onderzoek naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. Vorig jaar verscheen hun rapport en daaruit bleek dat driekwart van alle kinderen die na de oorlog in de jeugdzorg hebben gezeten, te maken heeft gehad met fysiek, verbaal of seksueel geweld.

Toenmalig staatssecretaris Fred Teeven vroeg hoogleraar pedagogiek Micha de Winter in 2015 onderzoek te doen naar geweld in de jeugdzorg. Hij en zes collega-hoogleraren spraken in vier jaar tijd met duizend slachtoffers.

De geïnterviewden vertelden dat ze vooral te maken hebben gehad met psychisch geweld als treiteren, vernederen en isoleren. Als gevolg daarvan hebben ze de rest van hun leven moeite gehad met relaties of de opvoeding van hun eigen kinderen.

Schokkend
Commissievoorzitter De Winter vertelde bij de presentatie van het rapport dat hij verhalen had gehoord “die zo schokkend waren dat hij ze nauwelijks kon geloven”. Zo werden kinderen weggehaald bij de ouders omdat die ‘onmaatschappelijk’ zouden zijn.

Kinderen die in bed plasten, moesten zich uitkleden en kregen ten overstaan van de hele groep een natte onderbroek in hun mond en werden afgeranseld met een riem.

De problemen deden zich voor in jeugdzorginstellingen, maar ook in de pleegzorg, de jeugdpsychiatrie en tehuizen voor licht verstandelijk beperkten. Als kinderen geweld hadden meegemaakt werden ze onvoldoende beschermd en werd er nauwelijks ingegrepen.

Of de compensatieregeling voldoende is, moet vanmiddag blijken. Eerder stapte een slachtoffer naar de rechter om een schadevergoeding te eisen.

(Bron: NOS)