Ook in Nijmegen is het afsteken van consumentenvuurwerk vanaf de komende jaarwisseling verboden. De gemeenteraad van de stad stemde woensdagavond voor een algeheel verbod op het afsteken van vuurpijlen en knalvuurwerk. Ook wordt geprobeerd de verkoop van vuurwerk binnen de gemeentengrenzen zoveel mogelijk te beperken.

De motie, ingediend door GroenLinks – met elf zetels de grootste partij in Nijmegen – en oppositiepartij Partij voor de Dieren, sprak van een “uit de hand gelopen ‘traditie’ van vuurwerk”. Coalitiepartner SP verleende geen steun. De partij wilde niet de situatie creeëren waarin vuurwerk niet binnen de gemeentegrenzen afgestoken mag worden, maar wel verkocht mag worden. Fractievoorzitter Hans van Hooft pleitte voor een landelijk verbod. Ook de lokale VVD verleende geen steun. Volgens de partij “verbiedt links alles wat leuk is”.

Het Nijmeegse verbod gaat verder dan het landelijke verbod dat de ministerraad eerder dit jaar aankondigde. Bepaalde typen siervuurwerk zijn onder de landelijke maatregel nog wel toegestaan. Het gaat onder meer om fonteinen en tollen. De regering sprak eind januari van “onacceptabel veel letsel en incidenten” en veel geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling.

Nijmegen is niet de eerste gemeente die besluit vuurwerk te verbieden vanwege de gestegen overlast. Eerder besloten onder meer Amsterdam en Rotterdam consumentenvuurwerk binnen de stadsgrenzen te verbieden. Vuurwerk van de lichtste categorie mag wel worden afgestoken binnen de Nijmeegse gemeentegrenzen. De motie spoort het stadsbestuur aan ook bij nabijgelegen gemeenten aan te dringen op een vuurwerkverbod.

(Bron: NRC)