Op 4 mei begint het Amsterdam UMC een grootschalig onderzoek naar de manier waarop het coronavirus zich verspreidt binnen verpleeghuizen. Het Amsterdam UMC en verschillende GGD’en gaan zo’n 1500 bewoners en verzorgenden van drie verpleeghuizen twee keer testen op corona. Dat gebeurt met een week tussentijd.

De hoofdvraag is of personeel en bewoners die zelf niet ziek lijken en ook geen typische covid-19-symptomen hebben, toch anderen kunnen besmetten. De resultaten van kleinere Amerikaanse onderzoeken wijzen in die richting. Het zou ook verklaren dat zorgpersoneel het virus in verpleeghuizen kon verspreiden. Ook Nederlandse onderzoekers gaan ervan uit dat besmette personen zonder symptomen het virus hebben verspreid.

“Mogelijk zijn er in verpleeghuizen vaker besmettingen door mensen vóór ze typische symptomen hebben van een covid-infectie of met heel andere symptomen”, zegt Cees Hertogh. Hij is hoogleraar ouderengeneeskunde aan het Amsterdam UMC en een van de initiatiefnemers van de studie. “De precieze rol van besmette mensen zonder symptomen lijkt mij ook zeer belangrijk nu de eerste stappen worden gezet om de samenleving weer meer te openen.”

Altijd mondmaskers
Het onderzoek moet ook de vraag beantwoorden of zorgverleners in verpleeghuizen misschien maar beter altijd mondkapjes kunnen dragen bij de verzorging van bewoners. Nu is het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om dat alleen te doen als er op een afdeling een bewezen besmetting is.

Verder moet het onderzoek uitwijzen of en hoe het bezoekverbod dat nu geldt voor verpleeghuizen versoepeld of opgeheven kan worden.

Besmettingen via personeel
“Het staat niet ter discussie dat het virus de verpleeghuizen binnenkomt via medewerkers, maar die zorgverleners hebben daar absoluut geen schuld aan”, zegt Hertogh. “Doordat onze sector bij de toebedeling van testen en beschermingsmiddelen helemaal achter in de rij stond, hebben medewerkers onbeschermd moeten werken met heel kwetsbare mensen die niet getest waren. Terwijl iedereen weet hoe ingewikkeld het is om uitbraken van infectieziekten in verpleeghuizen te voorkomen of te bestrijden.”

Er zijn nu corona-infecties in de helft van alle verpleeghuizen. Van de 80-plussers met covid-19 die niet in een verpleeghuis wonen, overlijdt 20 procent. In verpleeghuizen is de sterfte onder 80-plussers met covid-19 volgens het document tussen 35 en 45 procent. Een deel van het verschil ligt in het feit dat verpleeghuisbewoners extra kwetsbaar zijn, maar ook het niet testen van bewoners en personeel en het niet dragen van beschermingsmiddelen speelt naar alle waarschijnlijkheid een rol.

(Bron: NOS)