De Onderzoeksraad voor Veiligheid staat kritisch tegenover het besluit van het kabinet om geen verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk in te voeren. Hiermee gaat het kabinet voorbij aan de belangrijkste aanbeveling uit het rapport  ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’ uit december 2017. In de zojuist gepubliceerde notitie beoordeelt de Raad de reactie van het kabinet op de aanbevelingen van vorig jaar. Vuurwerk zorgt elk jaar voor veel overlast, letsel en schade. Honderden mensen raken gewond door het afsteken van vuurwerk.

Jaarlijks overlijdt gemiddeld één persoon als gevolg van vuurwerk. De enige manier om consumenten te beschermen tegen de gevaren van vuurwerk is door het gedeeltelijk verbieden ervan. In reactie op deze aanbeveling geven de betrokken minister en staatsecretaris aan dat zij inzien dat er een maatschappelijk debat over vuurwerk is. Desondanks zien zij geen duidelijke rol voor de overheid. En volgen daarom de aanbevelingen niet op. Het kabinet wil vuurwerk pas verbieden als blijkt dat andere maatregelen niet werken. De Raad is echter van mening dat de huidige maatregelen niet leiden tot een structurele daling van slachtoffers, incidenten en schade.

Zeven aanbevelingen
In totaal heeft de Raad zeven aanbevelingen gedaan gericht op het beperken van de gevaren van consumentenvuurwerk, de aanpak van illegaal vuurwerk en het terugdringen van verstoringen van de openbare orde. Het gedeeltelijk verbieden van vuurwerk is veruit de belangrijkste aanbeveling, de overige zes vormen een aanvulling hierop. De reactie van het kabinet op het rapport is lijvig, maar de opbrengst is mager: de belangrijkste aanbeveling wordt niet opgevolgd en de overige aanbevelingen worden slechts deels opgevolgd. De Raad stelt vast dat de onveiligheid door vuurwerk hiermee blijft bestaan.

Lees meer over het onderzoek uit 2017.