Het is deze week de Week van de Asbestvrije Schuur. Gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hopen dat het initiatief bijdraagt aan een versnelling van het verwijderen van oude asbestdaken op schuren. Het Kenniscentrum Milieu Centraal heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee iedereen met een schuurdak met asbest zelf veilig aan de slag kan.

Omvangrijk probleem
Wie een oude schuur met een asbestdak in de tuin heeft staan doet er goed aan dat spoedig te verwijderen of te vervangen door een gezond dak. Milieu Centraal waarschuwt dat asbestdaken die al minstens 30 jaar oud zijn gaan verweren en dat daardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigt dit ‘omvangrijke probleem’ en roept woningeigenaren op tot actie.

Het gaat om honderden, mogelijk duizenden schuurtjes die tot 1994 zijn gebouwd. Asbest werd voor die tijd op enorme schaal gebruikt, omdat het goedkoop en effectief was. Nu is dat niet meer toegestaan. Asbest is onaangetast niet gevaarlijk, maar als het afbreekt komen er kankerverwekkende vezels vrij. En dat dreigt nu met veel schuren te gebeuren. “De schuurdaken zijn nu al 30 jaar of ouder, en dat brengt een hoog risico op verweren met zich mee,” waarschuwt Milieu Centraal.

Risico’s
Asbestvezels zijn zo klein dat ze tijdens het inademen tot diep in de longen kunnen doordringen. Ingeademde vezels kunnen daardoor uiteenlopende ziektes veroorzaken, zoals kanker in het longvlies. Daarvan is geen genezing mogelijk. Een andere ziekte die door asbest komt is asbestose, een ernstige en chronische longziekte. Vooral mensen die veel en langdurig met asbest hebben gewerkt, lopen risico. Voor anderen is het risico kleiner, maar toch is het verstandig om snel in actie te komen, vindt Milieu Centraal.

Vrijwillig
Het is overigens niet verplicht om asbest te verwijderen. De wet daarvoor strandde enkele jaren geleden in de Eerste Kamer. Ook de Vereniging Eigen Huis is tegen een dergelijke verplichting, zonder dat er maatregelen zijn om huiseigenaren daarbij te helpen. Het saneren van asbestdaken op schuurtjes zal dus op vrijwillige basis moeten gebeuren.