Letselschadeondernemer Orlando Kadir is aangeklaagd door drie voormalige cliënten. Jarenlang trokken ze met elkaar op in de slepende procedures rond het Ridderhofdrama, de dodelijke schietpartij in een Alphens winkelcentrum, maar nu staan ze lijnrecht tegenover elkaar in de rechtszaal. Daarover bericht het Leidsch Dagblad.

Lees het hele artikel in het Leidsch Dagblad.

Het geschil is ontstaan nadat de drie cliënten zijn overgestapt naar Beer advocaten. Ze zijn ontevreden over de wijze waarop Kadir een schadestaatprocedure behandelde. De cliënten hebben Kadir verzocht hun complete dossiers over te dragen aan hun nieuwe belangenbehartiger.

No cure no pay
In plaats daarvan heeft Orlando Kadir ten laste van de drie cliënten conservatoir beslag laten leggen op onder andere een deel van de schadepot van de stichting ’Vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn’ (VSSA). Op de zitting afgelopen woensdag gaf de advocaat van Kadir aan dat er binnenkort een bodemprocedure wordt gestart, waarin hij nakoming van de afspraken over een regeling voor no cure no pay vordert. “Ze gaan er volledig aan voorbij dat Corpocon (het kantoor van Orlando Kadir, red.) een enorm financieel risico heeft genomen en met succes in de afgelopen tien jaar heeft geprocedeerd,” aldus de advocaat.

Vervalste handtekening
De voormalige cliënten van Orlando Kadir beschuldigen hem onder meer van valsheid in geschrifte. Zo zou de handtekening van één van de cliënten zijn vervalst op een document over een betalingsregeling die de cliënt met Kadir zou hebben afgesproken.

De voorzieningenrechter doet uitspraak op 3 november.

(Bron: Leidsch Dagblad)