In vergelijking met andere dagen in het jaar is het risico op brand en brandwondenongevallen het grootst op 31 december en 1 januari. Tijdens deze dagen is er 4,5 keer meer risico op brand. Het risico op brandwonden neemt tijdens Oud & Nieuw zelfs met 6 keer toe. “Wij bereiden ons nu al voor, want elk jaar weer is het raak tijdens de feestdagen.

We zien in het brandwondencentrum dan patiënten met soms zeer ernstige brandwonden binnenkomen, veroorzaakt door een simpele kop hete thee of het bijvullen van de spiritusbrander van het gourmetstel” aldus Prof. dr. Paul van Zuijlen – plastisch chirurg in het brandwondencentrum Beverwijk van het Rode Kruis Ziekenhuis.

Traditioneel zijn december en januari de drukste maanden met brandmeldingen. De 48 uur tijdens Oud & Nieuw steken er met kop en schouders bovenuit. In 2017 ontvingen Verzekeraars op 31 december maar liefst 836 brandclaims en op 1 januari 1885 brandclaims[1]. Dit is gemiddeld 4,5 keer zoveel als op iedere andere dag in het jaar. Opvallend is dat 25% van de brandmeldingen worden gedaan rond etenstijd, tussen 17:00 – 21:00 uur. De branden worden meestal veroorzaakt door menselijk handelen (24%), kortsluiting (17%) of haarden/kachels (9,3%)[2].

Huisartsenpost ziet ruim zes keer meer brandwonden tijdens Oud & Nieuw
Naast brand neemt ook het risico op brandwonden flink toe tijdens de feestdagen. December staat voor grote drukte in de drie Nederlandse brandwondencentra in Groningen, Rotterdam en Beverwijk. Daarnaast zien ook huisartsen een piek in het aantal mensen met brandwonden in deze periode. Rond de jaarwisseling melden zich de meeste patiënten met brandwonden bij de huisarts. Op 1 januari worden er op huisartsenposten zelfs meer dan 6 keer zoveel brandwonden gezien dan op een gemiddelde dag, ongeveer 500 brandwonden in totaal. Op 2 januari zien de huisartsenpraktijken (huisartsenpraktijken zijn op 1 januari gesloten) meer dan 3 keer zoveel brandwonden dan op een gemiddelde dag, bijna 740 brandwonden in totaal[3]. Van Zuijlen: ‘’In tegenstelling tot wat veel mensen denken vallen de slachtoffers niet alleen bij het afsteken vuurwerk, maar juist ook bij andere dagelijkse activiteiten zoals het drinken van een kopje thee en het bereiden van het (kerst)diner. Tijdens de feestdagen is de dagelijkse routine voor de meeste mensen anders; een brandwondenongeval is dan heel snel gebeurd. Daarom vraag ik daar, samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting, nu al aandacht voor. Zo hopen we deze ongevallen dit jaar te voorkomen.’’

Voorkom ongevallen. Houd de feestdagen veilig!
Houd de feestdagen gezellig én veilig: steek geen kaarsen aan in of bij droge kerststukjes of de kerstboom. Blaas kaarsen uit en zet de kerstboomverlichting uit (en de stekker uit het stopcontact) als je weggaat of slaapt. Om brandwonden te voorkomen zijn er twee belangrijke adviezen: 1. Drink geen thee of koffie met je kindje op schoot. 2. Gebruik geen spiritusbrander of gelbrander. Maar gebruik een elektrisch fondue- of gourmetstel. Kijk voor deze én meer tips op https://brandwondenstichting.nl/veilige-feestdagen/

(Bron: Schade Magazine/Brandwondenstichting)