De politiechefs van de politie-eenheden Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant hebben een brief ondertekend waarin ze aangeven dat wat hen betreft uit-supporters van Europese voetbalclubs niet meer welkom zijn als die zich hebben misdragen. De politiechefs roepen in de brief de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven op om alle supporters van een buitenlandse club te weren als zij hebben deelgenomen aan supportersgeweld.

In de afgelopen periode zijn in Nederland meerdere incidenten geweest rond Europese voetbalwedstrijden. Het ging om ernstig supportersgeweld waarbij diverse politiemedewerkers gewond zijn geraakt. Het meest recente voorbeeld hiervan is de wedstrijd AZ – Legia Warschau.

Onacceptabele risico’s
“Het is ons menens en wij willen en kunnen onze collega’s niet langer blootstellen aan de onacceptabele risico’s die de inzet tijdens voetbalwedstrijden met zich meebrengt,” zegt politiechef Frank Paauw van de eenheid Amsterdam, tevens portefeuillehouder Voetbal. “Daarom hebben wij de burgemeesters van voetbalsteden in een brief geadviseerd om bij Europese wedstrijden voorlopig geen publiek meer van uitspelende clubs toe te laten als zij zich hebben misdragen.”

Georganiseerd supportersgeweld
Paauw en de andere politiechefs zien dat zich in korte tijd rondom de Europese voetbalwedstrijden opeenvolgend een aantal gewelddadige incidenten heeft voorgedaan. Het afgelopen seizoen was een lichte daling te zien van het totaal aantal geweldsincidenten binnen het betaald voetbal. Toch worden politiemedewerkers in toenemende mate geconfronteerd met gecoördineerd en georganiseerd, heftig supportersgeweld. “Nog meer dan voorheen brengt de politie-inzet rondom voetbalwedstrijden onacceptabele risico’s met zich mee,” schrijven de politiechefs. “Er is sprake van meer extreem en meer georganiseerd geweld, waarbij de politie steeds vaker een gericht doelwit lijkt te zijn. Zo zijn bij het meest recente incident op 5 oktober de politiemedewerkers van de Mobiele Eenheid niet alleen fysiek belaagd, waarbij een collega bewusteloos is getrapt, maar zijn ook geweldsmiddelen van hen afgenomen.”

Druk op capaciteit
Naast zorgen om de veiligheid van hun medewerkers, zien de politiechefs dat de inzetten drukken op de capaciteit. Meest zichtbaar is dit binnen de basisteams, die momenteel al onder de sterkte moeten functioneren. Omdat de basisteams ook mensen leveren aan bijvoorbeeld de ME, zijn ze minder zichtbaar in de wijken. Ook voor de Opsporing en intelligence heeft de inzet bij Europese voetbalwedstrijden directe impact op de beschikbaarheid van personeel voor het maken van veiligheidsbeelden en het draaien van onderzoeken. Ditzelfde geldt voor politieambtenaren in de meer ondersteunende processen, ook zij komen minder toe aan hun kerntaken.

Brief
De politiechefs stuurden deze brief naar een aantal burgemeesters van voetbalsteden.