Consumentenprogramma Radar (AVRO-TROS) heeft op haar website een oproep geplaatst waarmee letselschadeslachtoffers wordt verzocht een vragenformulier in te vullen. Radar geeft aan voor de analyse van de informatie samen te werken met de Samenwerkende Slachtoffer Organisaties Letselschade (SSOL).

Radar: “Wanneer je door een ongeluk letselschade oploopt, hoop je op een vlotte afhandeling van het verzekeringswerk. Radar krijgt regelmatig berichten van mensen waarbij dit niet het geval is. Daarom doen we onderzoek naar de afhandeling van letselschadeclaims. Heb jij ervaring met letselschade? Vul de vragenlijst in.”

SSOL
De Samenwerkende Slachtoffer Organisaties Letselschade werd eind 2019 opgericht door de samenvoeging van drie organisaties, te weten de Stichting Letselschade en Gerechtigheid, de Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers en Berlimont CMC Consulting. Deze partijen besloten tot een nauwe samenwerking ‘om in 2020 te komen tot een ingrijpende verbetering en herstructurering van de werk- en handelwijze van (aansprakelijkheids)verzekeraars’.

SSOL liet bij haar oprichting in november 2019 weten: “Na tientallen onderzoeken, diverse Ombudsmanrapporten en Kamerinterventies en jaarlijkse aandacht van bv. Radar, EenVandaag etc. is het systeem perverser dan ooit geworden. Slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen, medische missers, en alle andere schade waar een aansprakelijke partij verantwoordelijk voor is, worden veelal door de dekking gevende verzekeraar onheus, onnodig frustrerend en vaak onmenselijk behandeld tegen alle wet- en regelgeving in. Hierdoor zijn levens en toekomst van mensen en gezinnen verwoest door jarenlange strijd om uitkeringen. Diverse verbetertrajecten en de inrichting van De Letselschade Raad en het Personenschade Instituut van Verzekeraars hebben de totale macht weten te reguleren in onwetmatige en onrechtmatige procedures. Het triest hoogtepunt vormde de invoering van WMO Regresrecht in bijna alle Nederlandse gemeenten waardoor slachtoffers en gemeenten sinds 2015 per jaar honderden miljoenen terechte uitkering van verzekeraars zijn misgelopen. VNG en gemeenten zijn voorgelogen en misleid door de verzekeraars waardoor inwoners met langdurige en grote(re) letselschade blijvend zijn gedupeerd. Tienduizenden dossiers zijn niet en/of niet eerlijk afgewerkt conform de wet. Het ontbreekt deze miljardenindustrie aan een moreel kompas. De grote aandacht en oprechte steun van de Tweede Kamer en minister Sander Dekker geven de samenwerkingscombinatie het vertrouwen dat ergens na 20 jaar, rechtvaardigheid in schadebehandeling zal terugkeren.”