De regeling waarmee Groningers immateriële schade vergoed kunnen krijgen, is een stap dichterbij. Het op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft de basis onder de regeling klaar.

Het IMG gaat niet alleen smartengeld uitbetalen voor de schade die mensen hebben geleden door de aardbevingen, maar ook voor het moeten ondergaan van alle procedures die nodig zijn voor de schadeafhandeling en de versterking van huizen. De vergoeding voor de immateriële schade moet recht doen aan de persoonlijke situatie van de gedupeerden. 

Verschillende criteria
Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag wordt rekening gehouden met de omvang van de schade, de veiligheid, de locatie, het aantal lopende procedures en de duur daarvan. Inwoners moeten ook de gelegenheid krijgen zelf hun verhaal te vertellen, zodat dat kan worden meegewogen in de vergoeding.

‘Op deze manier moet zo veel mogelijk recht worden gedaan aan de persoonlijke situatie van de aanvrager’, stelt het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het instituut waarschuwt er wel voor dat immateriële schade niet direct in geld uit is te drukken.

Verder dan commissie Wiebes
Hoewel het IMG nog in oprichting is, is nu al duidelijk dat het instituut wat betreft het smartengeld verder wil gaan dan minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken voor ogen had. Hij vroeg een commissie van juridische experts om een advies op te stellen over een goed vergoedingssysteem, maar dat advies gaat volgens het IMG niet ver genoeg.

De commissie van Wiebes adviseert bijvoorbeeld alleen smartengeld uit te keren over geleden immateriële schade uit het verleden. Het IMG – dat onafhankelijk is – wil dat ook voor de toekomst regelen.

Te algemeen
Het advies van de commissie van Wiebes wordt daarnaast als te algemeen ervaren door het IMG. Zo zou het voor de hoogte van de schadevergoeding relatief weinig uitmaken of je in Groningen-Zuid woont of in hartje Loppersum. Het IMG wil meer inzoomen op de persoonlijke situatie van gedupeerden.

Maatschappelijke organisaties
Hoewel het fundament onder de smartengeldregeling nu bekend is, is de regeling nog niet helemaal klaar. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen wil bij de uitwerking samenwerken met de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. 

(Bron: RTV Noord)